FACEBOOK

18.12.2017 10:48    31    
V tomto roku 15 seminárov a prednášok v Košiciach, fotografie sú z dnešného, posledného tohoročného seminára k leg. zmenám a ročnému zúčtovaniu preddavkov, 150 účastníkov...

18.12.2017 07:43    15    
Zamestnávatelia, viete ako sa menia vaše povinnosti voči Sociálnej poisťovni pri prihlasovaní/odhlasovaní zamestnancov od 1.1.2018? Viac na seminároch, prihlásiť sa môžete na www.relia.sk : 18.12. Košice - vypredané 19.12. Žilina - posledné voľné miesta 20.12. Bratislava - vypredané *** 4.1. Trnava 5.1. Bratislava * 8.1. Žilina 9.1. Trenčín 10.1. Bratislava 11.1. Nitra 12.1. Zvolen, org. www.akademiaplus.sk * 15.1. Bratislava 16.1. Komárno, org. www.famer.sk 17.1. Košice 18.1. Prešov - vypre...

17.12.2017 16:25    51    4
Rok 2017 sa blíži ku koncu. Priniesol 113 seminárov a konferencií, na ktorých bolo temer 8000 návštevníkov. Ďakujem za vašu priazeň, želám vám krásne a pokojné Vianoce a dobre oslávte príchod roka 2018!

17.12.2017 07:29    26    5
MATERSKÁ 2018: Poistné zaplatené za 90 dní Pri nástupe na materskú zo zamestnania sa materská vypočíta z príjmu dosiahnutého v tomto zamestnaní vtedy, ak sa poistné v tomto zamestnaní zaplatilo najmenej za 90 kalendárnych dní. Pozor – tu nejde o dobu trvania nemocenského poistenia ale o dobu, za ktorú sa skutočne zaplatilo poistné, čo môže byť rozdiel. A to preto, lebo do tohto počtu dní sa nezapočítavajú dni nemocenského poistenia, za ktoré sa neplatí poistné (viď § 140 ZSP) ako napríklad dni...

16.12.2017 17:59    33    8
MATERSKÁ 2018: Doba poistenia 270 dní Dôležitá podmienka ktorá musí byť splnená pre nárok na materské je získanie najmenej 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia v období posledných dvoch rokov. V prípade matky sa sleduje obdobie dvoch rokov pred skutočným dňom pôrodu. V prípade otca sa sleduje obdobie dvoch rokov pred dňom prebratia dieťaťa do svojej starostlivosti, teda pred dňom odkedy bude otec poberať materské. Pre získanie nároku na materské nie je dôležitá výška príjmu – podstatn...

16.12.2017 08:19    21    1
Spoluzodpovednosť za nelegálne zamestnávanie S účinnosťou od 18.6.2016 podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nesmie prijať prácu alebo službu, ktorú jej na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len „poskytovateľ služby“) prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, ak ide a) o cezhraničné poskytovanie služby po dobu presahujúcu päť dní v období ...

15.12.2017 17:15    62    4
Trináste a štrnáste platy, príplatky za soboty a nedele, odvodové úľavy pre dôchodcov a naopak zrušenie OOP pre zamestnávateľov, nezdanitelna časť na kúpele, daňový bonus na úroky z hypoték pre mladých, oslobodenie od dane pri firemnej doprave do zamestnania, príplatky za víkendy, sviatky a nočnú aj pre dohodarov... Pondelok 18.12. Košice Utorok 19.12. Žilina Streda 20.12. Bratislava

14.12.2017 07:53    53    1
Pozdravujem z predvianočného Trenčína ,-) Dnes seminár legislatívne zmeny + ročné zúčtovanie Piatok 15.12. Bratislava Pondelok 18.12. Košice Utorok 19.12. Žilina Streda 20.12. Bratislava ...

13.12.2017 11:15    47    17
Odomykáme pre fanúšikov Daňových a odvodových tipov Trinásty plat Bude dobrovoľnou zložkou odmeny zamestnanca v pracovnom pomere. Bude sa poskytovať vo výplate mzdy za mesiac máj, prvýkrát za máj 2018. * Bude oslobodený od odvodov na zdravotné poistenie zamestnanca i zamestnávateľa, pravdepodobne max. do výšky 500 eur, ak: - pôjde o zamestnanca, ktorý k 30.4. bol v pracovnom pomere u daného zamestnávateľa nepretržite najmenej 2 roky (24 mesiacov) - jeho zdaniteľný príjem (resp. vymeriavací...

12.12.2017 10:58    51    7
17 000 podpisov za tri týždne! Naša vznikajúca politická strana SPOLU občianska demokracia začala zbierať podpisy potrebné na registráciu 17. novembra 2017. Po troch týždňoch máme spolu 17 tisíc podpisov, na registráciu postačuje 10 tisíc. Veľmi pekne a s úctou ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili svojim podpisom a ešte viac tým, čo podpisy zbierali ako dobrovoľníci. Ďakujeme!

10.12.2017 11:12    31    4
Daňový bonus na úroky pri úveroch na bývanie pre mladých Od roku 2018 sa zavádza daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie pre mladých ľudí vo veku do 35 rokov s príjmom do výšky 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy. Suma daňového bonusu je daná ako 50% zo zaplatených úrokov v príslušnom roku, najviac však 400 eur ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru najviac však zo sumy 50 000 eur na jednu nehnuteľnosť. * Nový daňový bonus sa bude týkať hypotekárn...

10.12.2017 08:33    70    7
Ďakujem! Poslali ste mi 1063 podpisov, ja vám posielam 80 knižiek .-) Krásnu nedeľu a ak aj vy zbierate podpisy na založenie novej politickej strany SPOLU - občianska demokracia, prezradím, že ich už máme dosť. A preto poprosím, pošlite mi to čo máte najneskôr do konca budúceho týždňa (do 15.12.2017) - ja vám pošlem knižku.

09.12.2017 10:47    32    2
Trinásty a štrnásty plat Zaujímavá novinka roka 2018. Viac sa dočítate v komentári na webe www.relia.sk a na seminároch. Program seminárov do konca roka: 11.12. Dlhá n. Oravou 12.-13.12. Patria Štrbské Pleso 14.12. Trenčín dodatočne doplnené voľné miesta 15.12. Bratislava vypredané 18.12. Košice vypredané 19.12. Žilina dodatočne doplnené voľné miesta 20.12. Bratislava vypredané Ďalšie termíny od 4.1.2018 na www.relia.sk

07.12.2017 22:09    13    2
Nová kniha MATERSKÁ 2018 už v predaji v e-shope na www.relia.sk Nemáte ešte darček pod vianočný stromček?