Zákonník práce 2017/2018 (1 deň), Košice 09.11.2017

Vysielanie zamestnancov na práce v EÚ, Zamestnávanie cudzincov

Hotel Košice, Moldavská 52

Cena: 90,00 EUR

kód:20171109

Semináre - Zákonník práce 2017/2018

vypredané

Séria jednodňových seminárov s lektorom Jozefom Mihálom k Zákonníku práce je zameraná najmä na dva aktuálne problémy v praxi slovenských zamestnávateľov – povinnosti pri vysielaní zamestnancov na práce do iných členských štátov EÚ z pohľadu našej ale i zahraničnej legislatívy.

Druhým problémom sú možnosti zamestnávania cudzincov, najmä občanov tzv. tretích krajín na Slovensku.

Okrem toho sa na seminári budeme venovať definícií pojmu závislá práca (napríklad z pohľadu spoločníkov a konateľov menších s.r.o.) a rozoberieme si možnosti stanovenia pracovného času zamestnanca.

Súčasťou seminára bude i priblíženie očakávaných legislatívnych zmien pre rok 2018.

Program

(prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30-15:00)

 1. Cezhraničné vyslanie zamestnanca
 • povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca do inej členskej krajiny
 • vyslanie alebo zahraničná pracovná cesta, odvody – PD A1, zdanenie príjmu
 • povinnosti slovenských zamestnávateľov v zahraničí
 • povinnosti zamestnávateľa z členskej krajiny pri vyslaní zamestnanca na Slovensko
 • modelové príklady – zahraničný zamestnávateľ, slovenský zamestnávateľ
 1. Zamestnávanie cudzincov na Slovensku
 • zamestnávanie občanov iných členských krajín
 • zamestnávanie občanov tretích krajín
 • daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa
 1. Závislá práca
 • pôsobnosť Zákonníka práce, kedy ide a kedy nejde o závislú prácu
 • spoločníci, konatelia, práca na živnosť, zmluvy podľa Obč. Zákonníka...
 • nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie
 1. Pracovný čas
 • rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie
 • konto pracovného času
 • pružný pracovný čas
 • práca nadčas
 1. Informácia o pripravovaných leg. zmenách

Cena Žilina, Trenčín, Nitra, Košice

90 eur s DPH (75 eur bez DPH) štandardná cena

84 eur s DPH (70 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

*

V cene sú zahrnuté publikácie „Mzdárske zákony 2017“, „ODVODY“, „Zákonník práce (komentár)“, „MATERSKÁ“, občerstvenie a obed.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, publikácie Vám zašleme poštou.

Daňový doklad (faktúru) za seminár Vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na seminári. Ďakujeme za Váš záujem.