školenie / kniha Cena
Prístup "obsah" do 31.12.2023 96,00 EUR Objednaj
Prístup "profesionál" do 31.12.2023 480,00 EUR Vypredané
Prístup "občan" do 31.12.2023 240,00 EUR Vypredané
Prístup "občan" 3 mesiace 144,00 EUR Vypredané
Prístup "obsah-Materská 2023"-do 31.12.2023 24,00 EUR Objednaj
Daňové a odvodové tipy VI. (2018) 16,50 EUR Detail vypredané
Zákonník práce 2019 16,50 EUR Detail vypredané
MATERSKÁ 2019 16,50 EUR Detail vypredané
MATERSKÁ 2020 16,50 EUR Detail vypredané
Daňové a odvodové tipy VII. (2020) 16,50 EUR Detail vypredané
Zákonník práce 2020 16,50 EUR Detail Objednaj  
Daň z príjmov zo závislej činnosti 2020 16,50 EUR Detail Objednaj  
ODVODY 2020 16,50 EUR Detail Objednaj  
MZDOVÁ ENCYKLOPÉDIA 2020 59,40 EUR Detail vypredané
Dôchodky 16,50 EUR Detail Objednaj  
Vysielanie zamestnancov + mzdárske aktuality, pracovný materiál zo školenia 27,50 EUR Detail vypredané
MATERSKÁ 2021 16,50 EUR Detail Objednaj  
MATERSKÁ 2022 19,80 EUR Detail vypredané
Daňové a odvodové tipy VIII. (2022) 19,80 EUR Detail Objednaj  
ZÁKONNÍK PRÁCE 2022 - Detail Len na stránke
MATERSKÁ 2022 (DRUHÉ VYDANIE) - Detail Len na stránke
MATERSKÁ 2023 - Detail Len na stránke
Balík troch webinárov 14.2.2023 - 15.2.2023 - 16.2.2023 198,00 EUR Detail Objednaj  
Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2023 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022, Webinár 30.01.2023 99,00 EUR Detail Objednaj  
Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2023 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022, Bratislava 31.01.2023 120,00 EUR Detail Objednaj  
Zmeny v Zákonníku práce a v zákone o službách zamestnanosti, Webinár 14.02.2023 99,00 EUR Detail Objednaj  
Zmeny v zákonoch o sociálnom poistení a zdravotnom poistení, Webinár 15.02.2023 99,00 EUR Detail Objednaj  
Daňový bonus na deti + ročné zúčtovanie za rok 2022, Webinár 16.02.2023 99,00 EUR Detail Objednaj