Odpustenie časti odvodov na sociálne poistenie pre zamestnávateľov v potravinárstve od 1.8.2023 do 31.1.2024

Témy: odpočítateľná položka,sociálne poistenie,vymeriavací základ,zmeny 2023

*

Národná rada SR dňa 22. júna 2023 schválila zákon č. 274/2023 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ZSP).

Viď https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/274/20230801.html

Zmeny sú účinné od 1. augusta 2023.

V zákone o sociálnom poistení sa na obdobie od 1. augusta 2023 do 31. januára 2024 zavádza výnimka, podľa ktorej zamestnávatelia najmä z oblasti potravinárstva a živočíšnej výroby nemusia platiť odvody na sociálne poistenie (s výnimkou poistného na úrazové poistenie a na garančné poistenie) z časti vymeriavacieho základu do výšky 700 eur každého svojho zamestnanca. Viď § 293fzh ZSP.

*

Pozor však na aktuálnu informáciu Sociálnej poisťovne zo dňa 4.8.2023: 

https://www.socpoist.sk/news/potravinari-odvodova-ulava-socialna-poistovna-v-spolupraci-s-rezortom-prace-protimonopolnym

*

Aktualizované 26.9.2023:

Odvodová výnimka pre poľnohospodárov sa v praxi spúšťa, viac v článku, zverejnenom na stránke Sociálnej poisťovne.

https://www.socpoist.sk/news/potravinari-odvodova-ulava-dotknuti-zamestnavatelia-si-uz-mozu-uplatnovat-odvodovu-ulavu

V pokračovaní článku sa na výnimku pre poľnohospodárov pozrieme podrobnejšie.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.