Kniha DÔCHODKY 2023: OBSAH

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

1. STRUČNÝ PREHĽAD DÔCHODKOVÝCH DÁVOK

2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

2.1 DÔCHODKOVÝ VEK

2.2 DÔCHODKOVÝ VEK PRE I. A II. PRACOVNÉ KATEGÓRIE (FUNKCIE)

2.3 OSOBNÝ MZDOVÝ BOD

2.4 PRIEMERNÝ OSOBNÝ MZDOVÝ BOD

2.5 OBDOBIE DÔCHODKOVÉHO POISTENIA

2.6 DÔCHODKOVÁ HODNOTA

2.7 DOBROVOĽNÉ DÔCHODKOVÉ POISTENIE

2.8 DODATOČNE ZAPLATENÉ POISTNÉ NA DÔCHODKOVÉ POISTENIE

3. STAROBNÝ DÔCHODOK

4. PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

5. INVALIDNÝ DÔCHODOK

6. VDOVSKÝ, VDOVECKÝ A SIROTSKÝ DÔCHODOK

7. MINIMÁLNY DÔCHODOK

8. RODIČOVSKÝ DÔCHODOK

9. SÚBEH VIACERÝCH DÔCHODKOV

10. ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

11. DÔCHODKY Z II. PILIERA

12. SLOVNÍK POJMOV

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2023' v obchode