Dôchodková hodnota platná v roku 2024 je 17,7688 €

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,veličiny,zmeny 2024

*

Dôchodková hodnota, ktorá bude platná v roku 2024, je 17,7688. €.

*

Podľa § 64 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, dôchodková hodnota, ktorá je platná k 31. decembru kalendárneho roka, sa upravuje od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3aa. Takto určená dôchodková hodnota platí vždy od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka.

Vzorec na určenie dôchodkovej hodnoty (príloha č. 3aa):

ADH je aktuálna dôchodková hodnota.

PM je priemerná mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky, ktorá je zistená Štatistickým úradom SR za tretí štvrťrok kalendárneho roka.

To znamená, že ADH (dôchodková hodnota), ktorá bude platná v novom roku (2024), sa upraví indexom, ktorý sa určí ako 95 % z podielu priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok minulého roka (2023) a priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok predminulého roka (2022).

*

... v pokračovaní článku výpočet.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.