Daňový bonus na zaplatené úroky + mimoriadny bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky + príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie,zmeny 2023,zmeny 2024

*

Viac  na webinároch a seminároch, prihlásiť sa môžete tu: https://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Aktualizované 28.1.2024:

  • na základe metodického usmernenia Finančného riaditeľstva SR č. 11/DZPaU/2024/MU z 25.1.2024 bol opravený výpočet daňového bonusu na zaplatené úroky v prípade, ak 5-ročné obdobie kedy má dlžník nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, končí počas roka 2023.

*

ÚVOD

Od roku 2018 sa zaviedol daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie určených v § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie. Viď § 33a ZDP.

*

Dôležité: Úverom na bývanie nie je napríklad spotrebný úver, tzv. americká hypotéka, ale ani úver zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, ktorého účelom je predčasné splatenie predošlej hypotéky, z ktorej si daňovník financoval napr. kúpu bytu, teda tzv. refinancovanie.

Pri takýchto úveroch tak nie je nárok ani na daňový bonus, ani na príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie.

*

Dňa 8. decembra 2023 Národná rada SR schválila zákon č. 508/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie.

Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2024.

Zákonom sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Menia sa aj ďalšie zákony, napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a najmä zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie, kde sa mení príloha č. 4 a pribúda nová príloha č. 5 (ide o potvrdenia, ktoré banky vydávajú dlžníkom pri úveroch na bývanie).

*

V zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) dochádza s účinnosťou od 1. januára 2024 k zmenám v § 33a (daňový bonus na zaplatené úroky).

V zákone pribúda nový § 52zzy, čo sú prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024.

*

Podľa § 52zzy ods. 1 ZDP, ustanovenie § 33a ZDP v znení účinnom do 31. decembra 2023 ("po starom") sa bude naďalej používať v pôvodnom znení na zmluvy o úvere na bývanie uzavreté najneskôr do 31. decembra 2023.

Podľa § 52zzy ods. 2 ZDP, ustanovenie § 33a ZDP v znení účinnom od 1. januára 2024 ("po novom") sa bude používať na zmluvy o úvere na bývanie uzavreté najskôr po 31. decembri 2023.

Podľa § 52zzy ods. 4 až 13 ZDP sa zavádza nový mimoriadny daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie z dôvodu nárastu úroku, skrátene „daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky“. 

*

Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky sa jednorazovo vyplatí daňovníkovi za rok 2023 - na zmluvy o úvere na bývanie uzavreté najneskôr do 31. decembra 2023 - ak daňovník spĺňa podmienky uvedené v zákone.

Podľa § 52zzy ods. 3 ZDP, pri vykonaní ročného zúčtovania alebo pri podaní daňového priznania za rok 2023, ak má daňovník nárok na daňový bonus na zaplatené úroky a súčasne má nárok aj na mimoriadny daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, tak sa rozhodne, či si za rok 2023 uplatní nárok na:

  • daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP v znení účinnom do 31. decembra 2023 ("po starom") alebo
  • mimoriadny daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy ods. 4 až 13 ZDP.

Poznámka: Súčasne si za rok 2023 uplatniť aj daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP a aj mimoriadny daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy ods. 4 až 13 ZDP nie je možné. 

*

V pokračovaní článku:

  • daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2023
  • mimoriadny daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023
  • postup pri ročnom zúčtovaní a pri podaní daňového priznania za rok 2023
  • modelové príklady
  • zmeny pri daňovom bonuse na zaplatené úroky, zmluvy uzavreté po 31.12.2023
  • zákon o pomoci pri splácaní úveru na bývanie - príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.