Materské absolventky SŠ, VŠ, od 1. januára 2024

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,študent,zmeny 2024

*

Zákonom č. 203/2023 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2024 mení § 48 ZSP.

Podľa § 48 ZSP, poistenkyňa má nárok na materské, ak v období 2 rokov pred pôrodom bola nemocensky poistená (ako zamestnankyňa, ako SZČO alebo dobrovoľne) najmenej 270 kalendárnych dní.

Od 1. januára 2024 sa pri posudzovaní tejto podmienky započíta aj doba štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole, ktorá sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie podľa § 10 ZSP, ak poistenkyňa týmto štúdiom získala príslušný stupeň vzdelania = ukončila štúdium na strednej škole maturitnou skúškou alebo ukončila štúdium na vysokej škole štátnou záverečnou skúškou a podobne.

*

Upozornenie: Pokiaľ ide o materské iného poistenca (otca dieťaťa), tam sa nemení nič, doba štúdia sa nezapočítava.

Doba štúdia sa nezapočítava ani pri posudzovaní nároku na tehotenské.

*

V pokračovaní článku: príklady

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.