Oprava § 26 a § 140 zákona o sociálnom poistení od 1. januára 2024

Témy: materské,sociálne poistenie,zmeny 2024

*

Zákonom č. 210/2023 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2024 menia § 26 a § 140 ZSP.

Opravujú sa tak hrubé chyby v neprospech poistencov, zamestnancov a SZČO - otcov na materskej, ktoré boli v týchto ustanoveniach zákona počas roka 2023. Fakticky sa pri týchto ustanoveniach vraciame do stavu, ktorý platil do 31.12.2022.

*

Príklad

Zamestnanec je na rodičovskej dovolenke v čase od 3.7.2023 do 14.1.2024, súčasne v tomto čase poberá materské.

Zamestnávateľ mu vo výplate za mesiac november 2023 vyplatí ročnú odmenu vo výške 400 €. Zamestnanec má nárok na materské, pretože ide o príjem, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu ako za vykonanú prácu v čase, kedy poberá materské - ide o odmenu, ktorú má vyplatenú za prácu, ktorú vykonal ešte pred začiatkom rodičovskej dovolenky - viď § 30 písm. a) ZSP.

Pretože podľa § 26 a § 140 ZSP, platných v období od 1.1.2023 do 31.12.2023, nejde ani o prerušenie, ani o vylúčenie, z odmeny sa platia všetky odvody za zamestnanca a za zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne.

Príklad

Ten istý zamestnanec po skončení rodičovskej dovolenky, počas ktorej sa staral o staršie dieťa a poberal prvú materskú, nastúpi začiatkom februára 2024 na ďalšiu rodičovskú dovolenku, tentoraz s mladším dieťaťom a v SP požiada o druhú materskú.

Rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ pri druhej materskej je rok 2023. Zamestnanec má mzdu cca 2000 € mesačne.

DVZ = 6 (január - jún) x 2000 € / 365 dní = 32,8768 €.

Materské je 75 % z DVZ, teda bude cca 24,66 € na deň, pričom za mesiac, ktorý má 30 dní, bude 739,80 €.

Logicky správny výpočet by však mal byť:

DVZ = 6 x 2000 € / 183 dní (1.1.2023 - 2.7.2023) = 65,5738 €.

Dni, kedy bol na RD (od 3.7.2023 do konca roka 2023), sa správne mali pri výpočte vylúčiť, v zákone je však chyba.

Materské by logicky správne malo byť cca 49,18 € na deň, pričom za mesiac, ktorý má 30 dní, by malo byť 1475,50 €.

*

V pokračovaní článku: Nové znenie § 26 a § 140 ZSP.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.