Richterov boj s podvodníkmi na úradoch práce vrcholí....

Témy: blog,dohody,evidovaní nezamestnaní,Zákonník práce,zmeny 2017

... a preto ide z úradov práce vyradiť napríklad evidovaných nezamestnaných, ktorí sú súčasne poslancami v obciach a mestách.

V parlamente je novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Vo štvrtok 16.3. ju prerokuje sociálny výbor a ďalší týždeň v utorok-stredu poslanecké plénum. Netreba pochybovať, že koalícia Smer-SNS-Most Richterovi tento návrh, ktorým sa konečne "skoncuje" s nezamestnanosťou na Slovensku - bez problémov schváli.

V súčasnosti je to tak, že občan, evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný, môže mať z nejakej zárobkovej činnosti príjem najviac 148 eur mesačne a z evidencie ho nevyradia. Napríklad môže popri evidencií na úrade práce  pracovať na skrátený pracovný úväzok, zarobiť si na príkaznú zmluvu alebo zmluvu o dielo podľa Občianskeho zákonníka, môže mať rôzne drobné príležitostné príjmy (predaj z dvora a pod.), môže mať nepatrný príjem v občianskom združení alebo povedzme ako domovník v spoločenstve vlastníkov bytov, môže byť obecným poslancom alebo členom komisie pri obecnom úrade a za túto aktivitu poberať symbolickú odmenu.

Evidovaní nezamestnaní si najčastejšie vylepšujú skromný rozpočet prácami na dohodu. Takto si dnes môžu privyrobiť, nesmie to byť viac ako spomínaných 148 eur mesačne.  

Napriek ekonomickej konjunktúre počet nezamestnaných na Slovensku je stále pomerne vysoký. A tak minister Richter vymýšľa triky, ako nezamestnanosť znížiť. Ideálne na nulu ako za komunistov. Nezamestnaní sú posielaní na obecné práce, na podivuhodné rekvalifikačné kurzy, absolventi musia ísť na povinnú prax, tzv. "nespolupráca" (s následným vylúčením z evidencie) je vítaná a pripravuje sa aj nová verzia sociálnych podnikov.

*

Ale to Richterovi nestačí. V novele zákona o službách zamestnanosti pripravil pascu na tých evidovaných nezamestnaných, ktorí majú popri evidencií na úrade práce nejaký ten skromný príjem. Po novom od 1. mája 2017, bude mať evidovaný nezamestnaný zákaz akéhokoľvek privyrobenia, okrem dvoch možností:

1. Môže pracovať na dohodu. Tú však môže mať uzavretú najviac na 40 (kalendárnych) dní ročne. Podľa Richtera to vystačí na udržanie pracovných návykov.

2. Môže vykonávať osobnú asistenciu pre nejakú ŤZP osobu.

V oboch prípadoch mesačný príjem nesmie prekročiť už spomínaných 148 eur mesačne.

Komu sa faktický zákaz pracovať nebude páčiť - prosím, opustiť evidenciu na úrade práce "dobrovoľne" môže kedykoľvek. A presne o to Richterovi ide.

*

Takže pozor.

Ak ste obecný poslanec v malej dedinke na Východe a za zasadnutie obecného zastupiteľstva dostávate odmenu povedzme 10 eur - inak však prácu nemáte a ste na úrade práce, tak po 1.5.2017 vás z evidencie vyradia.

Ak ste predseda spoločenstva vlastníkov bytov s odmenou 30 eur mesačne, súčasne ste ako nezamestnaný na úrade práce, po 1.5.2017 vás z evidencie vyradia.

Ak pracujete na dohodu, súčasne ste na úrade práce, po 1.5.2017 musí vaša dohoda skončiť najneskôr po 40 dňoch (teda 9.6.) a tento rok ste si svoju "kvótu" vyčerpali, na dohodu už nemôžete robiť. Alebo vás vyradia z evidencie.

A ak ste zamestnávateľ, ktorý v letných mesiacoch napríklad pri zbere úrody využíval evidovaných nezamestnaných, začnite si hľadať sezónnych zamestnancov na Ukrajine alebo v Srbsku.

To všetko preto, lebo podľa Richtera evidovaní nezamestnaní sú podvodníci, ktorým sa nechce pracovať.

*

Písané pre hnonline, 15.3.2017

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 26 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.