Deň Ústavy od roku 2024 už nie je dňom pracovného pokoja

Témy: Zákonník práce,zmeny 2024

*

Národná rada SR dňa 19. decembra 2023 schválila zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií.

Podľa Čl. III dochádza k zmene zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch.

Súčasne sa podľa Čl. VI mení Zákonník práce.

S účinnosťou od 1. januára 2024 deň 1. september - Deň Ústavy SR už nie je dňom pracovného pokoja ani sviatkom podľa Zákonníka práce.

Štátny sviatok 1. september je tak postavený na roveň štátneho sviatku 28. október.

Tieto dva štátne sviatky na účely Zákonníka práce sú bežnými pracovnými dňami, za ktoré zamestnanci, ak budú pracovať, nemajú nárok na mzdové zvýhodnenie 100 % priemerného zárobku.

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 47 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.