Zvýšenie náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.5.2024, akt. 23.2.2024

Témy: cestovné náhrady,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2024

*
 
Dňa 6.2.2024 zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predbežnú informáciu k návrhu opatrenia o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.
 
Predbežnú informáciu nájdete tu:
 
 
*
 
Dňa 22.2.2024 zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky návrh opatrenia o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách do medzirezortného pripomienkového konania, MPK trvá do 13.3.2024:
*
 
Vzhľadom na zvýšenie cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel sa podľa návrhu zvýšia sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách za každý 1 km jazdy nasledovne:
 
  • 0,075 € jednostopové vozidlá a trojkolky
  • 0,265 € osobné cestné motorové vozidlá

Zvýšenie súm bude účinné od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bude "Opatrenie" zverejnené, pravdepodobne od 1. mája 2024.

*

Od 1.7.2023 sú platné sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy:

  • 0,071 € jednostopové vozidlá a trojkolky
  • 0,252 € osobné cestné motorové vozidlá

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.