Zvýšenie náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.5.2024, akt. 18.4.2024

Témy: cestovné náhrady,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2024

*
 
Dňa 6.2.2024 zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predbežnú informáciu k návrhu opatrenia o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.
 
Predbežnú informáciu nájdete tu:
 
 
*
 
Dňa 22.2.2024 zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky návrh opatrenia o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách do medzirezortného pripomienkového konania, MPK trvá do 13.3.2024:
*
 
Dňa 18.4.2024 bolo v Zbierke zverejnené "Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 73/2024 Z. z." zo 4. apríla 2024, ktorým sa od 1. mája 2024 zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách za každý 1 km jazdy nasledovne:
 
  • 0,075 € jednostopové vozidlá a trojkolky,
  • 0,265 € osobné cestné motorové vozidlá.

*

Od 1.7.2023 do 30.4.2024 boli platné sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy:

  • 0,071 € jednostopové vozidlá a trojkolky,
  • 0,252 € osobné cestné motorové vozidlá.

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 45 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.