Ročný prehľad kurzov - rok 2023

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,pomôcky,veličiny

Ak ste mali v roku 2023 príjmy v zahraničí, napríklad v prípade, ak ste pracovali v zahraničí, budete na prepočet cudzej meny na eurá potrebovať informáciu o kurzoch. 

https://nbs.sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/denny-kurzovy-listok-ecb/

*

Pri prepočte údajov z cudzej meny na eurá sa postupuje podľa § 31 zákona o dani z príjmov:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20210301#paragraf-31

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 45 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.