Minimálna mzda 2025

Témy: minimalna mzda,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2025

*

Dňa 4.3.2024 Štatistický úrad SR zverejnil údaj o priemernej mzde za rok 2023, ktorá dosiahla sumu 1430 €.

Ak by sa sociálni partneri (odborové zväzy a zamestnávateľské zväzy) nedohodli na výške minimálnej mzdy na rok 2025 a nezmenil by sa ani zákon o minimálnej mzde, minimálna mzda na rok 2025 by bola určená v súlade s § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde ako 57 % zo sumy 1430 €, čo by po zaokrúhlení bola suma 816 €.

Poznámka: Suma takto určenej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

*

Pre rok 2025 to znamená sumy minimálnej mzdy:

  • 816 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • 4,69 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín) a pre „dohodárov“.

*

V prípade zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín je minimálna mzda:

  • 4,841 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 38,75 hodín
  • 5,003 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 37,50 hodín

*

Výpočet pri hodinovej mzde pri 40 h/t: 816 € deleno 174 hodín ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 38,75 h/t: 4,69 € x 40/38,75 ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 37,50 h/t: 4,69 € x 40/37,5 ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

*

AK SA ZMENÍ ZÁKON O MINIMÁLNEJ MZDE

Ak by sa v súlade s programovým vyhlásením vlády zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde zmenil, pričom minimálna mzda by v prípade nedohody sociálnych partnerov bola určená ako 60 % z priemernej mzdy, minimálna mzda na rok 2025 by bola suma 60 % z 1430 € = 858 €.

Minimálna hodinová mzda by bola 4,931 € pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín.

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 45 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.