Požiadať o dôchodok v roku 2024 alebo v roku 2025?

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,Top,zmeny 2024,zmeny 2025

*

Ak nemáte čas na čítanie celého článku, tu je pointa.

Pri predpoklade, že:

  • priemerná mesačná mzda zistená Štatistickým úradom SR v hospodárstve SR za tretí štvrťrok roka 2024 bude nižšia ako 1617 eur,
  • a teda medziročný rast priemernej mesačnej mzdy zistený Štatistickým úradom SR v hospodárstve SR za tretí štvrťrok roka 2024 bude nižší ako 15,26 % (čo určite bude),

... bude výhodnejšie požiadať o dôchodok ešte počas roka 2024 a nečakať až na rok 2025.

*

Najskôr fakty a veličiny, ktoré sú dôležité pre výpočet starobného dôchodku.

*

Základný vzorec

Suma starobného dôchodku = POMB (priemerný osobný mzdový bod) x ODP (obdobie dôchodkového poistenia) x ADH (aktuálna dôchodková hodnota)

Výsledná suma dôchodku sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor (rovnako to platí pri výpočte zvýšenia dôchodku o valorizáciu).

*

Aktuálna dôchodková hodnota

Dôchodková hodnota platná pre rok 2024 je 17,7688 €. Viď článok https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1034

Dôchodková hodnota platná pre rok 2025 bude známa dňa 3.12.2024, kedy Štatistický úrad SR zverejní údaj o priemernej mesačnej mzde zistenej za tretí štvrťrok 2024.

Dôchodková hodnota, ktorá bude platná v roku 2025, bude daná ako dôchodková hodnota platná pre rok 2024 navýšená o index, ktorý sa určí ako 95 % z podielu priemernej mesačnej mzdy zistenej za tretí štvrťrok roka 2024 a priemernej mesačnej mzdy zistenej za tretí štvrťrok roka 2023.

Priemerná mesačná mzda zistená za tretí štvrťrok roka 2023 bola 1403 €.

Ak bude priemerná mesačná mzda zistená za tretí štvrťrok roka 2024 napríklad 1530 € (čo by znamenalo medziročný nárast o približne 9 %), tak dôchodková hodnota platná pre rok 2025 bude:

17,7688 € x (1 + (1530 € / 1403 € - 1) x 0,95  = 19,2969 € ... zaokrúhľuje sa na 4 des. miesta nahor (viď § 65 ods. 4 zákona o sociálnom poistení)

*

Valorizácia

Sumy starobných dôchodkov priznaných pred rokom 2024 sa k 1.1.2024 zvýšili o 3,6 %.

Sumy starobných dôchodkov priznaných počas roka 2024 sa zvýšia o 14,5 %

Napríklad starobný dôchodok priznaný a vypočítaný podľa základného vzorca (viď vyššie) v júli 2024 sa zvýši o 14,5 %.

Valorizácia dôchodkov k 1.1.2025 bude zrejme daná podľa § 82 ods. 1 ZSP - ako percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázané Štatistickým úradom SR za prvých deväť mesiacov roka 2024, odhadom to môže byť okolo 3 %.

*

Trinásty dôchodok v roku 2024

Národná rada SR počas svojej 12. schôdze, ktorá začína dňa 16.4.2024, v druhom a treťom čítaní prerokuje a zrejme aj schváli vládny návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. S účinnosťou od 1.7.2024 sa podľa tohto návrhu zvýšia 13. dôchodky tak, že budú vo výške priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku za celý predchádzajúci kalendárny rok.

Ak bude tento návrh prijatý, suma 13. dôchodku, ktorá sa vyplatí v decembri 2024 poberateľom starobných dôchodkov, bude vo výške 606,30 € (každý poberateľ starobného dôchodku dostane rovnakú sumu, teda 606,30 €) a suma 13. dôchodku, ktorá sa vyplatí v decembri 2024 poberateľom predčasných starobných dôchodkov, bude vo výške 635,50 €.

*

Predčasný starobný dôchodok

Od 1.7.2023 do 30.6.2024 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 430,30 € (1,6-násobok životného minima 268,88 €).

Od 1.7.2024 do 30.6.2025 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma priznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej ... € (1,6-násobok sumy životného minima, ktorá je platná od 1.7.2024 ... doplníme).

*

Nezdaniteľná časť na daňovníka platná v roku 2025

Nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka za rok 2025 nemá daňovník, ktorý k 1. januáru 2025 poberá (alebo má spätne priznaný) starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo obdobné dôchodky zo zahraničia.

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň bude ... € (doplníme, keď bude známa suma životného minima platná od 1.7.2024)

*

Na záver úvodnej časti si pripomeňme, že o starobný dôchodok je možné požiadať i spätne, a to 3 roky dozadu. Pri rozhodovaní sa o tom, či máte požiadať o starobný dôchodok okamžite pri dosiahnutí dôchodkového veku ešte v roku 2024, sa tak nemusíte ponáhľať. Treba si to dobre zvážiť a pokojne môžete o dôchodok požiadať až v decembri 2024, kedy už budú známe všetky čísla, a to spätne.

*

V pokračovaní článku: príklady výpočtu sumy starobného dôchodku v roku 2024 a v roku 2025.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.