Kniha MATERSKÁ 2024: ÚVOD

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

*

Vitajte pri čítaní knihy "MATERSKÁ 2024". Je to v poradí desiate vydanie knihy, ktorá vychádza od roku 2017, s podrobným komentárom k dávkam nemocenského poistenia "materské" a "tehotenské". Kniha vám dobre poslúži a nájdete v nej potrebné informácie, ak sa chystáte na materskú ešte v roku 2024 alebo v roku 2025.

*

Najdôležitejšími novinkami v zákone o sociálnom poistení v poslednom období je pozitívna zmena pri posudzovaní nároku na materské žien (§ 48 ods. 1 ZSP, posledná veta), kedy sa do požadovanej doby poistenia najmenej 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom započítavajú nielen všetky skončené nemocenské poistenia, ale aj všetky ďalšie trvajúce nemocenské poistenia, z ktorých si budúca matka neuplatňuje materské. Táto zmena je účinná od 13. augusta 2023.

Ďalej, s účinnosťou od 1. januára 2024, sa pri posudzovaní tejto podmienky u žien pri materskej (§ 48 ods. 1 ZSP) započíta aj doba štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole, ktorá sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie podľa § 10 ZSP, ak poistenkyňa týmto štúdiom získala príslušný stupeň vzdelania = ukončila štúdium na strednej škole maturitnou skúškou alebo ukončila štúdium na vysokej škole štátnou záverečnou skúškou a podobne.

*

Každoročne sa zvyšuje maximálny možný denný vymeriavací základ pri nástupe na tehotenské alebo na materskú, v roku 2024 je to suma 85,7425 €. Najvyššie možné materské priznané v roku 2024 tak môže dosiahnuť sumu 1929,30  v mesiaci, ktorý má 30 dní, respektíve 1993,60 € v mesiaci, ktorý má 31 dní.

Pri nástupe na tehotenské alebo na materské v roku 2025 je maximálny možný denný vymeriavací základ suma 94,0274 €. Najvyššie možné materské priznané v roku 2025 tak môže dosiahnuť sumu až 2115,70 € v mesiaci, ktorý má 30 dní, respektíve 2186,20 € v mesiaci, ktorý má 31 dní.

*

Kniha "MATERSKÁ 2024" je k dispozícií zatiaľ v elektronickej podobe na našej stránke. Koncom augusta 2024 bude k dispozícií aj tlačená verzia v tvrdej väzbe a obmedzenom náklade.

Ak chcete čítať knihu "MATERSKÁ 2024" v elektronickej podobe, zaregistrujte sa a čítajte knihu na našej stránke. Zvoľte si niektorú zo spoplatnených registrácií, cenovo najvýhodnejšia je registrácia "OBSAH - MATERSKÁ”:

  • OBSAH
  • OBSAH - MATERSKÁ
  • PROFESIONÁL
  • OBČAN

*

Čo dostanete pri jednotlivých možnostiach registrácie a za akú cenu, sa dočítate tu:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=586

*

Ak napriek tejto knihe potrebujete osobnú pomoc a rady pri získaní vašej čo najlepšej materskej, zaregistrujte sa na mojej stránke www.relia.sk a zvoľte si registráciu s prístupom "OBČAN". Pozor, pre mzdové účtovníčky je určená registrácia "PROFESIONÁL". Získate tak možnosť položiť mi otázky, na ktoré vám rád odpoviem. Upozorňujem, že táto služba je spoplatnená, čas je to najvzácnejšie, čo mám, respektíve nemám...

*

Chcem sa poďakovať tým, čo pomohli vzniknúť tejto knihe – najmä spoločnosti Arwakan s.r.o. za dlhoročnú spoluprácu pri príprave publikácií a seminárov. A najviac mojej rodine za podporu, trpezlivosť, pomoc a všetkým vám za vašu stálu priazeň ,-)

Napísané v máji a júni 2024, autor Jozef Mihál.

Editorka Libuša Matušiak Vikorová, grafika Juraj Medvecký.

*

Upozornenie: Obsah zodpovedá právnemu stavu platnému k 1.7.2024.

*

Skratky použité v knihe:

ZSP – zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

ZDP – zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

ZP – Zákonník práce, č. 311/2001 Z. z.

ZZP – zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

VZ - vymeriavací základ

DVZ – denný vymeriavací základ

PDVZ – pravdepodobný denný vymeriavací základ

RO – rozhodujúce obdobie

MD – materská dovolenka

RD – rodičovská dovolenka

RP – rodičovský príspevok

PN – práceneschopnosť, práceneschopný/á

SP – Sociálna poisťovňa

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2024' v obchode