Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2024

*

NÁROK NA DÁVKU

V prípade, ak má budúca matka alebo otec (resp. iný poistenec) súčasne viac nemocenských poistení v čase, kedy si môže uplatniť nárok na tehotenské alebo na materské, teda:

  • ak si budúca matka na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom uplatňuje nárok na tehotenské,
  • ak si budúca matka na začiatku 8. až 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom uplatňuje nárok na materské,
  • ku dňu, kedy si otec uplatňuje nárok na materské,

... nárok na dávku sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

Napríklad, ak si matka uplatní nárok na materské z dvoch súbežných nemocenských poistení (ak má trebárs dve zamestnania súčasne alebo ak je poistená ako zamestnanec a súčasne je povinne nemocensky poistená ako SZČO), osobitne sa pre každé poistenie skúma, či v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Príklad

Pani Terézia je tehotná, na materskú nastupuje od 4.5.2024, očakávaný deň pôrodu je 15.6.2024.

Má súbežne dve nemocenské poistenia.

Prvé nemocenské poistenie má na základe zamestnania v pracovnom pomere, ktorý má od 1.1.2018.

Podmienku mať nemocenské poistenie najmenej 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom, teda v období od 15.6.2022 do 14.6.2024, bez problémov spĺňa a materské z tohto nemocenského poistenia bude mať priznané.

Druhé nemocenské poistenie má na základe dohody o pracovnej činnosti, ktorú má od 1.1.2024.

Podmienku mať nemocenské poistenie najmenej 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom, teda v období od 15.6.2022 do 14.6.2024, pri druhom nemocenskom poistení (z dohody) nespĺňa.

Od 1.1.2024 do 14.6.2024 získa na dohodu len 165 dní nemocenského poistenia a materské z tohto nemocenského poistenia nebude mať priznané. Aj keby sa dieťa narodilo po očakávanom termíne, teda po 15.6.2024, je zrejmé, že požadovaných 270 dní nemocenského poistenia nezíska.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2024' v obchode