Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.6 PODMIENKA MAŤ NAJMENEJ 270 DNÍ NEMOCENSKÉHO POISTENIA PRI MATERSKEJ ŽIEN

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

S účinnosťou od 13. augusta 2023 sa zákonom č. 273/2023 Z. z. mení a dopĺňa zákon č. 461/2023 Z. z. o sociálnom poistení (ZSP) (v tomto texte nás zaujíma zmena § 48 ods. 1 ZSP), do ktorého sa novelou vkladá, resp. upravuje jeho druhá veta:

„Do doby poistenia podľa prvej vety sa započítavajú všetky skončené nemocenské poistenia a všetky trvajúce nemocenské poistenia.“
 
*
 
Celé ustanovenie § 48 ods. 1 tak s účinnosťou od 13.8.2023 znie:
 
"Poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Do doby poistenia podľa prvej vety sa započítavajú všetky skončené nemocenské poistenia a všetky trvajúce nemocenské poistenia."
 
*
 
Ide o veľmi dôležitú a užitočnú zmenu, ktorú môžu v praxi využiť matky pred materskou. Žiaľ, táto novinka sa netýka otcov (iných poistencov) pri nástupe na materskú a netýka sa ani posudzovania nároku na tehotenské.
 
*
 
V praxi to znamená, že pokiaľ by doba nemocenského poistenia, z ktorého si tehotná žena uplatňuje materské, nedosiahla požadovaných 270 dní, započíta sa k tomu aj:
 
  • doba iného, už ukončeného nemocenského poistenia v období 2 rokov pred pôrodom,
  • doba iného, stále bežiaceho nemocenského poistenia, a to doba zasahujúca do obdobia 2 rokov pred pôrodom, pokiaľ si z tohto nemocenského poistenia neuplatňuje materské.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2024' v obchode