Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2024,zmeny 2025

*

Tehotná žena, otecko, ktorý má záujem o materskú, či tzv. iný poistenec (napríklad adoptívni rodičia) najčastejšie nastupujú na tehotenské a na materskú zo zamestnania.

Zopakujme si kľúčové podmienky.

*

Tehotná žena má nárok na tehotenské, ak:

  • na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
  • v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

*

Tehotná žena má nárok na materské, ak:

  • stará sa o dieťa,
  • v deň nástupu na materskú (8. až 6. týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom) je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
  • v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

*

Otec (iný poistenec) má nárok na materské, ak:

  • stará sa o dieťa,
  • matka nepoberá materské na to isté dieťa - to však neplatí pri čerpaní dvojtýždňového materského v období 6 týždňov po pôrode,
  • matka nepoberá rodičovský príspevok (na to isté, ale ani na iné dieťa) - to však neplatí pri čerpaní dvojtýždňového materského v období 6 týždňov po pôrode,
  • v deň, od ktorého žiada o priznanie materského, je nemocensky poistený alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
  • v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského, bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

*

V prvom rade nás musí zaujímať, či matka, resp. otec (iný poistenec) vôbec majú nárok na dávku (tehotenské, resp. materské). Tu je dôležitou podmienkou, že nemocenské poistenie musí trvať najmenej 270 dní (viac v kapitole 2.2: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1083).

Ak tomu tak nie je, pričom žena (muž) v posledných dvoch rokoch nemali ani iné, už ukončené nemocenské poistenie, ktorého doba by sa dala započítať, nárok na dávku vôbec nemajú.

Ak nárok na dávku je, potom sa "môžeme baviť" o jej výške a o tom, ako získať čo najvyššiu dávku.

K tomu si ešte raz pozrite kapitolu 3. Denný vymeriavací základ a rozhodujúce obdobie:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1090

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1091

*

Začnime jednoduchým príkladom.

Príklad

Pani Kamila je zamestnaná v spoločnosti ABC v pracovnom pomere nepretržite od 1. septembra 2019. V apríli 2024 zistila, že je tehotná, lekár určil dátum pôrodu na 20. decembra 2024.

Tehotenské môže poberať 27 týždňov pred pôrodom, teda od 14. júna 2024.

Nástup na materskú môže byť v období 8 až 6 týždňov pred pôrodom, teda v období od 25. októbra 2024 do 8. novembra 2024.

Pani Kamila si zvolí dátum nástupu na materskú čo najskôr, a to 25. októbra 2024.

Rozhodujúce obdobie pre výpočet tehotenského i materského sa určí ako celý predchádzajúci rok, teda rok 2023, a to preto, lebo povinné nemocenské poistenie zamestnanca (pracovný pomer v spoločnosti ABC) začalo ešte pred 1. januárom 2023.

Vypočítame denný vymeriavací základ (DVZ).

Pani Kamila v roku 2023 zarábala v spoločnosti ABC približne 800 € v hrubom mesačne.

Súčet vymeriavacích základov (hrubých miezd), z ktorých sa v roku 2023 platilo poistné, je 9600 €.

Počet dní, za ktoré sa v roku 2023 platilo poistné, bol 340 (pani Kamila bola 21 dní PN a 4 dni mala neplatené voľno).

DVZ = 9600 € / 340 dní = 28,2353 €

Tehotenské je 15 % z vypočítaného DVZ (čo vychádza na 4,23 € na deň), najmenej však 8,57425 € na deň.

Pani Kamila tak bude od 14. júna 2024 až do pôrodu poberať tehotenské vo výške približne 8,57 € na deň. Za jeden celý mesiac, ktorý má 30 dní, dostane tehotenské 257,30 € a za jeden celý mesiac, ktorý má 31 dní, dostane tehotenské 265,90 €. Za 27 týždňov do pôrodu dostane tehotenské spolu približne 1620 €.

Materské je 75 % z vypočítaného DVZ, čo vychádza približne na 21,18 € na deň.

Materské tak bude cca 640 € mesačne a za 34 týždňov (238 dní) poberania materského dostane pani Kamila materské spolu približne 5040 €.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2024' v obchode