Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2024,zmeny 2025

*

Nie všetky budúce mamičky a aj oteckovia sú povinne nemocensky poistení ako zamestnanci alebo ako SZČO. Približne tretina tehotných žien nie je nemocensky poistená, a tak prichádzajú o možnosť čerpania materského. Nemajú nárok ani na nové tehotenské a rodičovský príspevok majú nižší o približne 130 € mesačne. Je to strata finančných prostriedkov, ktoré možno vyjadriť celkovou sumou až okolo 10000 až 15000 € pri jednom dieťati!

A to je škoda.

Pokiaľ ste v situácii, že nie ste a ani nebudete nemocensky poistená (poistený) ako zamestnanec, respektíve ako SZČO, riešením je dobrovoľné nemocenské poistenie.

K dobrovoľnému poisteniu si najskôr pozorne preštudujte kapitolu 2.1, časť týkajúcu sa dobrovoľného nemocenského poistenia:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1082

*

Odporúčame pozorne si preštudovať aj predchádzajúce kapitoly 7.1 a 7.2, ich časti a príklady týkajúce sa dobrovoľného poistenia:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1103

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1104

*

Možno napokon nárok na materskú získate kombináciou poistenia zamestnanca a dobrovoľného poistenia, podobne ako v kapitole 7.1 pani Natália alebo pani Norika.

Na dobrovoľné nemocenské poistenie sa môžu prihlásiť a dávky tak získať napríklad:

  • študentky,
  • absolventky škôl, ktoré ešte nemajú zamestnanie,
  • evidovaní nezamestnaní a nezamestnané,
  • dobrovoľne nezamestnaní,
  • ženy, ktoré poberajú rodičovský príspevok pri prvom dieťati, zamestnanie im však počas materskej alebo rodičovskej dovolenky pri prvom dieťati skončilo,
  • ženy a muži, ktorí sú SZČO, ale nie sú povinne poistení ako SZČO.

*

Aj pri dobrovoľnom nemocenskom poistení je v prvom rade dôležitá podmienka, že pre nárok na tehotenské či materské je potrebné získať najmenej 270 dní (viac v kapitole 2.2: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1083).

Znova pripomeňme, že k dobe aktuálneho poistenia, z ktorého sa o dávku žiada, sa pripočíta doba iného, už ukončeného nemocenského poistenia, ktoré daná osoba mala v posledných dvoch rokoch.

Zopakujme si aj ďalšie dôležité pravidlá, ktoré sme už popísali v predchádzajúcich kapitolách.

Pri prihlásení sa na dobrovoľné nemocenské poistenie sa musíte automaticky prihlásiť aj na dobrovoľné dôchodkové poistenie.

Sadzba poistného na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie je spolu 33,15 % z vami zvoleného vymeriavacieho základu.

Vymeriavací základ musí byť počas roka 2024 najmenej 652 € (poistné je 216,13 € mesačne) - a počas roka 2025 najmenej 715 € (poistné je 237,02 € mesačne).

Ak chcete získať maximálne dávky pri začatí čerpania materského/tehotenského v roku 2024, tak by mal byť vymeriavací základ zvolený tak, aby výsledný denný vymeriavací základ bol na maxime 85,7425 €. To zodpovedá mesačnému vymeriavaciemu základu 2608 € (poistné je 864,55 € mesačne).

Ak chcete získať maximálne dávky pri začatí čerpania materského/tehotenského v roku 2025, tak by mal byť vymeriavací základ zvolený tak, aby výsledný denný vymeriavací základ bol na maxime, ktoré je v roku 2025 vo výške 94,0274 €. To zodpovedá mesačnému vymeriavaciemu základu 2860 € (poistné je 948,09 € mesačne).

Ak chcete získať pri dobrovoľnom poistení materské (alebo tehotenské), a to v maximálnej výške, tak:

  • musíte získať najmenej 270 dní nemocenského poistenia (v období 2 rokov pred pôrodom - materské, resp. pred začiatkom 27. týždňa pred pôrodom - tehotenské),
  • pri nástupe na materskú v roku 2024 by ste si mali zvoliť vymeriavací základ 2608 € mesačne (poistné je 864,55 € mesačne),
  • pri nástupe na materskú v roku 2025 by ste si mali zvoliť vymeriavací základ 2860 € mesačne (poistné je 948,09 € mesačne),
  • na dobrovoľné dôchodkové poistenie, z ktorého chcete čerpať dávku, sa musíte prihlásiť najneskôr 26 týždňov pred začatím čerpania dávky (tehotenského, materského).

*

Pozor! Treba ešte raz zdôrazniť, že na to, aby sa tehotenské/materské vypočítalo z vami zvoleného vymeriavacieho základu, musí dobrovoľné nemocenské poistenie trvať najmenej 26 týždňov (182 dní) pred začatím poberania tehotenského/materského!

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2024' v obchode