Kniha DÔCHODKY 2024: OBSAH

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

1. STRUČNÝ PREHĽAD DÔCHODKOVÝCH DÁVOK

2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

2.1 DÔCHODKOVÝ VEK

2.2 DÔCHODKOVÝ VEK PRE I. A II. PRACOVNÉ KATEGÓRIE (FUNKCIE)

2.3 OSOBNÝ MZDOVÝ BOD

2.4 PRIEMERNÝ OSOBNÝ MZDOVÝ BOD

2.5 OBDOBIE DÔCHODKOVÉHO POISTENIA

2.6 DÔCHODKOVÁ HODNOTA

2.7 DOBROVOĽNÉ DÔCHODKOVÉ POISTENIE

2.8 DODATOČNE ZAPLATENÉ POISTNÉ NA DÔCHODKOVÉ POISTENIE

3. STAROBNÝ DÔCHODOK

4. PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

5. INVALIDNÝ DÔCHODOK

6. VDOVSKÝ, VDOVECKÝ A SIROTSKÝ DÔCHODOK

7. MINIMÁLNY DÔCHODOK

8. RODIČOVSKÝ DÔCHODOK

9. TRINÁSTY DÔCHODOK

10. SÚBEH VIACERÝCH DÔCHODKOV

11. ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

12. DÔCHODKY Z II. PILIERA

13. SLOVNÍK POJMOV

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2024' v obchode