Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

V kapitole si vysvetlíme základné pojmy, ktoré sú dôležité pre určenie nároku na dôchodok a pre určenie sumy dôchodku, a to:

  • dôchodkový vek,
  • obdobie dôchodkového poistenia,
  • osobný mzdový bod a priemerný osobný mzdový bod,
  • dôchodková hodnota.

V závere kapitoly sa osobitne pozrieme na možnosť dobrovoľného dôchodkového poistenia a na možnosť dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2024' v obchode