Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.3 OSOBNÝ MZDOVÝ BOD

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Výška dôchodku okrem iného závisí od výšky zaplatených odvodov, respektíve od výšky celoživotných príjmov, z ktorých poistenec platil odvody.

V zákone o sociálnom poistení sa používa "technika" tzv. osobných mzdových bodov.

Čím vyšší mal poistenec v jednotlivých rokoch príjem, tým vyššie má za tieto roky osobné mzdové body, teda má vyšší dôchodok.

Za každý rok dôchodkového poistenia sa vypočíta osobný mzdový bod (OMB).

Podľa § 62 ods. 1 ZSP, osobný mzdový bod (OMB) za nejaký rok vypočítame tak, že vydelíme:

  • osobný vymeriavací základ poistenca, v prípade zamestnanca zjednodušene povedané jeho hrubú mzdu, ktorú dosiahol v danom roku (resp. vymeriavací základ SZČO alebo dobrovoľne poistenej osoby), a
  • všeobecný vymeriavací základ, teda priemernú ročnú hrubú mzdu zistenú Štatistickým úradom SR na Slovensku za daný rok.

Osobný mzdový bod sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Priemerný osobný mzdový bod (POMB) sa vypočíta ako priemer osobných mzdových bodov dosiahnutých za jednotlivé roky rozhodujúceho obdobia, pozrite ďalej.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2024' v obchode