Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.4 PRIEMERNÝ OSOBNÝ MZDOVÝ BOD

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Priemerný osobný mzdový bod (POMB) je priemer osobných mzdových bodov (OMB) dosiahnutých v jednotlivých rokoch rozhodujúceho obdobia. Túto definíciu nájdete v § 63 zákona o sociálnom poistení. Čo znamená rozhodujúce obdobie, to zistíte ďalej.

POMB = súčet osobných mzdových bodov zistených za jednotlivé roky rozhodujúceho obdobia, tento súčet sa vydelí počtom rokov dôchodkového poistenia v rámci rozhodujúceho obdobia.

Pozor, nedelí sa počtom rokov rozhodujúceho obdobia, ale počtom rokov dôchodkového poistenia, ktoré sa dosiahli v rámci rozhodujúceho obdobia, čo je obvykle menší počet rokov. Je to tak preto, lebo v rozhodujúcom období môžu byť časové úseky, v ktorých občan nebol dôchodkovo poistený, mal povinné dôchodkové poistenie prerušené alebo mal také mesiace, kedy síce bol dôchodkovo poistený, ale nemal vymeriavací základ (a nejde o vylúčené obdobia podľa § 140 ZSP).

Počet rokov dôchodkového poistenia v rámci rozhodujúceho obdobia sa určí tak, že sa spočítajú dni dôchodkového poistenia v jednotlivých rokoch rozhodujúceho obdobia a ich súčet sa vydelí číslom 365 (dní v roku). Výsledok sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Výsledný POMB sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2024' v obchode