Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.5 OBDOBIE DÔCHODKOVÉHO POISTENIA

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Ďalšou dôležitou veličinou pri výpočte sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ale i pri posudzovaní nároku na dôchodok je obdobie dôchodkového poistenia, viď § 60 ZSP.

Pri určení počtu rokov dôchodkového poistenia sa za jeden rok dôchodkového poistenia považuje 365 dní dôchodkového poistenia (na prestupné roky sa neprihliada).

Podľa § 63 ods. 1 ZSP, na účely určenia obdobia dôchodkového poistenia sa získané dni dôchodkového poistenia prepočítavajú na roky, výsledok sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2024' v obchode