Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 9. TRINÁSTY DÔCHODOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Počnúc rokom 2024 trináste dôchodky už nie sú súčasťou systému štátnych sociálnych dávok, ale stávajú sa súčasťou dôchodkového systému a Sociálna poisťovňa ich bude vyplácať zo svojho rozpočtu.

Nárok na trinásty dôchodok a nárok na jeho výplatu má poberateľ dôchodkovej dávky, ktorý má v decembri príslušného kalendárneho roka nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku.

Poznámka: Nárok na trinásty dôchodok v roku 2024 má napríklad aj poistenec, ktorý požiada o starobný dôchodok od 31.12.2024.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2024' v obchode