Kniha MATERSKÁ: Kapitola 2. KEDY JE NÁROK NA MATERSKÉ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

V kapitole vysvetľujeme podmienky na získanie materského. Na materské nie je nárok „automaticky“ ako je to pri rodičovskom príspevku ale matka, resp. otec musia splniť podmienky dané zákonom o sociálnom poistení. Pripomeňme si, že pri tom istom dieťati môžu ísť na materské postupne obaja rodičia – ak obaja jednotlivo spĺňajú podmienky ktorá ukladá zákon o sociálnom poistení.

V prípade matky musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  • v deň nástupu na materské je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote,
  • v období dvoch rokov dozadu (ku skutočnému dňu pôrodu) bola nemocensky poistená najmenej 270 kalendárnych dní,
  • ak žiada o materské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni, nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje.

V prípade otca musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  • v deň nástupu na materské je nemocensky poistený alebo je v ochrannej lehote,
  • v období dvoch rokov dozadu (ku dňu nástupu na materské) bol nemocensky poistený najmenej 270 kalendárnych dní,
  • ak žiada o materské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni, nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje,
  • v Sociálnej poisťovni predložil prehlásenie o dohode s matkou dieťaťa o prevzatí dieťaťa do svojej starostlivosti,
  • ani jeden z rodičov nepoberá rodičovský príspevok,
  • matka nepoberá materské – ani na to isté dieťa - ani na mladšie dieťa, resp. ešte nenarodené dieťa.

Poznámka: Otec s matkou nemusia byť zosobášení, nemusia žiť v spoločnej domácnosti.

V praxi sú dôležité pre matku i otca prvé dve podmienky - existencia nemocenského poistenia v Sociálnej poisťovni a to tak, aby v období posledných dvoch rokov trvalo nemocenské poistenie najmenej 270 kalendárnych dní. Pozrime sa na to podrobne a na príkladoch.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2018' v obchode