Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky rok 2018

Témy: minimalna mzda,Zákonník práce,zmeny 2018

Od 1.1.2018 sa stanovuje minimálna mzda nasledovne:

480 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.

2,759 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom, vrátane dohôd.

*

Minimálna mzda na hodinu pri pracovnom čase 38,75 hod/týž. je 2,848 eura.

Minimálna mzda na hodinu pri pracovnom čase 37,5 hod/týž. je 2,9429 eura.

(zaokrúhľuje sa na 4 des. miesta matematicky).

*

Minimálne mzdové nároky v eur na mesiac:


1. 480
2. 576
3. 672
4. 768
5. 864
6. 960

*

Minimálne mzdové nároky v eur na hodinu pri pracovnom čase 40 hod/týž.:

1. 2,759
2. 3,3108
3. 3,8626
4. 4,4144
5. 4,9662
6. 5,518

*

Minimálne mzdové nároky v eur na hodinu pri pracovnom čase 38,75 hod/týž.:


1. 2,848
2. 3,4176
3. 3,9872
4. 4,5568
5. 5,1264
6. 5,696

*

Minimálne mzdové nároky v eur na hodinu pri pracovnom čase 37,5 hod/týž.:

1. 2,9429
2. 3,5315
3. 4,1201
4. 4,7087
5. 5,2973
6. 5,8859

Výpočet: 2,759 x koeficient pre daný stupeň náročnosti x 40/38,75 alebo x 40/37,5 ... výsledok sa zaokrúhľuje na 4 des. miesta matematicky.

*

Pracovná pohotovosť

Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi najmenej suma vo výške hodinovej minimálnej mzdy, teda 2,759 eura.

Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi najmenej suma vo výške 20% hodinovej minimálnej mzdy, teda 0,5518 eura.

*

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Za každú hodinu práce v čase od 22:00 večer do 6:00 ráno patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 20% hodinovej minimálnej mzdy, teda 0,5518 eura (ak sa Zákonník práce v tomto bode nezmení).

*

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Za sťažený výkon práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdová kompenzácia najmenej vo výške 20% hodinovej minimálnej mzdy, teda 0,5518 eura (ak sa Zákonník práce v tomto bode nezmení).

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.