Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie,zmeny 2018

Daňový bonus na úroky z hypotekárnych úverov je novinka ktorá platí v zákone o dani z príjmov od 1.1.2018.

Znenie nájdete v novele č. 279/2017 Z. z. z 12. októbra 2017, ktorou sa novelizuje zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a tu v Čl. VII je zmena a doplnenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Podľa nového § 33a ZDP sa od roku 2018 zavádza daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie určených v § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie.

Suma daňového bonusu je daná ako 50% zo zaplatených úrokov v príslušnom roku, najviac však 400 eur ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru najviac však zo sumy 50 000 eur na jednu nehnuteľnosť.

*

Nový daňový bonus sa bude týkať hypotekárnych úverov poskytnutých od 1.1.2018. Pri hypotekárnych úveroch pre mladých poskytnutých pred 1.1.2018 sa bude uplatňovať aj naďalej priame úrokové zvýhodnenie - 2% z výšky úrokovej sadzby poskytuje banke priamo štát, 1% z výšky úrokovej sadzby "odpustí" dlžníkovi banka.

Treba povedať, že "starý" systém je pre ľudí výhodnejší - spočítajte si výšku úrokov pri úvere 50.000 a úrokovej sadzbe 3,5% "po starom" - kedy dlžník platí úrok len zvyšné 0,5% - a "po novom", kedy dlžník bude platiť kompletný úrok 3,5% a po skončení roka dostane daňový bonus 400 eur...  

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 14 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.