Tipy VI.: Kapitola 5. SZČO

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,sociálne poistenie,SZČO,zdravotné poistenie

Kapitola je venovaná SZČO – samostatne zárobkovo činným osobám. Nie sú to len typickí živnostníci ale aj ďalšie fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Vychádzame pritom z definície SZČO uvedenej v § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Táto definícia sa ďalej používa aj v zákonoch o sociálnom poistení a zdravotnom poistení.

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.