Ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie

Témy: dohody,ročné zúčtovanie,sociálne poistenie,SZČO,zmeny 2019

Ministerstvo práce dňa 28.2.2018 zverejnilo v medzirezortnom pripomienkovom konaní novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Novela by mala byť prerokovaná v NRSR na májovej a júnovej schôdzi, s očakávaným dátum jej schválenia približne 15. júna 2018. Novela má byť prijatá s účinnosťou od 1. januára 2019.

Najvýznamnejšou zmenou je zavedenie ročného zúčtovania (RZSP).

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE VYKONÁ SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Zamestnávatelia sa nemusia obávať že im pribudne nová povinnosť - RZSP vykoná Sociálna poisťovňa a to po prvýkrát za rok 2019.

Od januára 2019 sa tak nebude platiť poistné ale preddavky na poistné a v lete 2020 vykoná Sociálna poisťovňa po prvýkrát RZSP a to za rok 2019.

Naďalej zostane zachovaná doterajšia filozofia poistných fondov a pri úrazovom poistení a garančnom poistení sa preddavky platiť nebudú a ročné zúčtovanie sa nevykoná.

RZSP sa tak bude týkať len:

 • nemocenského poistenia
 • dôchodkového poistenia (starobné poistenie, invalidné poistenie)
 • príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
 • poistenia v nezamestnanosti
 • platieb do rezervného fondu solidarity.

Podľa návrhu bude Sociálna poisťovňa musieť vykonať RZSP do 30. septembra nasledujúceho roka, teda po prvýkrát za rok 2019 do 30. septembra 2020.

Pre SZČO, ktorí budú mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, bude termín vykonania RZSP do 31. októbra.

Sociálna poisťovňa vykoná RZSP za zamestnancov, povinne poistené SZČO a za zamestnávateľov.

Za dobrovoľne poistené osoby nebude dôvod vykonať ročné zúčtovanie (dobrovoľne poistené osoby si vymeriavací základ stanovujú sami).

*

... v pokračovaní článku sa dočítate:

 • MAXIMÁLNY ROČNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD
 • PREDDAVKY
 • PRINCÍP ROČNÉHO ZÚČTOVANIA
 • VÝNIMKA PRE ŠTUDENTOV A DÔCHODCOV
 • DOPAD ROČNÉHO ZÚČTOVANIA NA DÁVKY
 • VZNIK POVINNÉHO POISTENIA SZČO
 • IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÁVNEHO VZŤAHU
 • POSUDZOVANIE VÝNIMIEK Z POISTENIA U DÔCHODCOV

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.