Novela zákona o službách zamestnanosti k 1.1.2019 - zamestnávanie cudzincov

Témy: zákon o službách zamestnanosti,Zákonník práce,zmeny 2019

Dňa 7.12.2018 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorou sa zjednodušuje a rozširuje zamestnávanie cudzincov (občanov tretích krajín).

*

Aktualizácia zoznamu okresov a zamestnaní raz štvrťročne

Ústredie práce bude aktualizovať zoznam okresov v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola nižšia ako 5 % a zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v týchto okresoch každý štvrťrok. Ústredie práce bude tieto údaje zverejňovať na svojom webe do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po príslušnom kalendárnom štvrťroku.

*

Dočasné prideľovanie cudzincov agentúrami dočasného zamestnávania

Agentúra dočasného zamestnávania, ktorá vykonáva činnosť najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania, môže dočasne prideliť štátneho príslušníka tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okrese s menej ako 5% nezamestnanosťou.

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 31 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.