Zamestnanci do 33 rokov majú od roka 2020 nárok na 5 týždňov dovolenky, ak ...

Témy: Zákonník práce,zmeny 2020

Národná rada SR dňa 18.10.2019 schválila novelu Zákonníka práce, ktorou sa mení § 103 ods. 2 Zákonníka práce s účinnosťou od 1. januára 2020.

Od roku 2020 bude mať nárok na dovolenku v rozsahu najmenej 5 týždňov:

  • zamestnanec, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku (tak ako doteraz)
  • zamestnanec, ktorý sa trvale stará o dieťa(novinka)

V Zákonníku práce nie je definovaný pojem "trvalá starostlivosť o dieťa", čo bude v praxi robiť problém. Otázka napríklad bude, či majú za rok 2020 nárok na 5 týždňov dovolenky nárok rodičia vo veku do 33 rokov, ak sa im prvé dieťa narodí 31.12.2020. Zrejme áno. Obdobne bude otázne, či má nárok na 5 týždňov dovolenky zamestnanec, ktorý je rozvedený a dieťa súd prisúdil do starostlivosti manželke. Žiaľ na takéto otázky novela odpovede nedáva.

*

Pozmeňovacím návrhom sa v novele upravil aj § 103 ods. 3, ktorý od 1.1.2020 znie:

Dovolenka je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku, ak ide o:

  • pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa osobitného predpisu
  • vysokoškolského učiteľa
  • výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy
  • zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva výskumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy.

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 31 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.