Príspevok na rekreáciu v roku 2020

Témy: Zákonník práce,zmeny 2020

Návrh podľa ktorého mal byť od 1.1.2021 príspevok na rekreáciu povinný pre všetkých zamestnávateľov bez ohľadu na počet zamestnancov nebol v NRSR schválený.

Rovnako nebola schválená zmena, podľa ktorej medzi okruh rodinných príslušníkov mali pribudnúť rodičia zamestnanca.

Pri príspevkoch na rekreáciu v roku 2020 tak nie sú žiadne zmeny.

Pozor, pri posudzovaní, či má zamestnávateľ povinnosť vyplácať príspevky na rekreáciu počas roka 2020, je rozhodujúci priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách zistený za rok 2019!

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.