Výpočet starobného dôchodku na prelome rokov 2019/2020

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2020

Najskôr fakty a veličiny, dôležité pre výpočet starobného dôchodku.

*

Základný vzorec

Starobný dôchodok = Priemerný osobný mzdový bod x Doba dôchodkového poistenia x Dôchodková hodnota

*

Dôchodková hodnota

Dôchodková hodnota platná pre rok 2019 je 12,6657 eur.

Dôchodková hodnota platná pre rok 2020 bude 13,6361 eur.

*

Valorizácia 

Suma starobného dôchodku priznaného v roku 2019 sa zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 2,6 %, zároveň však najmenej však o pevnú sumu zvýšenia určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018, to znamená najmenej o 8,70 eur mesačne.

Suma starobného dôchodku priznaného v roku 2020 sa zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 2,9 %, zároveň však najmenej však o pevnú sumu zvýšenia určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2019, to znamená najmenej o 9 eur mesačne.

*

Vianočný príspevok

Vianočný príspevok dostanú na konci roka 2019 poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského, vdoveckého, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku, ktorí majú nárok na výplatu niektorého z uvedených dôchodkov za december 2019, ich dôchodok dosahuje najviac 658,50 eur mesačne a majú bydlisko na území Slovenskej republiky.

*

Príklady výpočtu

Pán Adam dosiahol dôchodkový vek 10.12.2019

Získal presne 40 rokov dôchodkového poistenia a jeho priemerný osobný mzdový bod (určený za roky 1984 až 2018 vrátane) je presne 1,00.

Suma starobného dôchodku = 1,00 x 40 x 12,6657 = 506,70 eur.

Táto suma sa valorizuje o 2,6%, najmenej však o 8,70 eur ... 2,6% z 506,70 = 13,20 eur.

Výsledná suma starobného dôchodku je 519,90 eur. Vianočný príspevok za rok 2019 je 63,03 eur.

Doplnené:

K 1.1.2020 sa dôchodok pána Adama valorizuje o o 2,9%, najmenej však o 9 eur ... 2,9% z 519,90 = 15,10 eur.

Od 1.1.2020 tak dôchodok pána Adama bude 535 eur.

*

Pán Boris dosiahol dôchodkový vek 10.1.2020

Získal presne 40 rokov dôchodkového poistenia a jeho priemerný osobný mzdový bod (určený za roky 1984 až 2019 vrátane) je presne 1,00.

Suma starobného dôchodku = 1,00 x 40 x 13,6361 = 545,50 eur.

Táto suma sa valorizuje o 2,9%, najmenej však o 9 eur ... 2,9% z 545,50 = 15,90 eur.

Výsledná suma starobného dôchodku je 561,40 eur

*

Poznámka. Dôchodok pána Borisa je o 26,40 eur vyšší ako dôchodok pána Adama (po valorizácii dôchodku v roku 2020). Rozdiel medzi oboma pánmi je pritom len v tom, že pán Adam sa narodil o mesiac skôr a tak sa pri výpočte jeho dôchodku použije dôchodková hodnota platná pre rok 2019. A tá je o 7,7% nižšia...

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.