Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.2 OTEC A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2020

Muži to majú jednoduchšie.

Na rozdiel od matky dieťaťa, ktorá si môže vybrať nástup na materskú len v rozmedzí v 14-dňového intervalu, teda 6-8 týždňov pred pôrodom, majú oteckovia na výber deň nástupu na materskú:

  • počnúc dňom, kedy materská skončí matke (resp. od začiatku 7. týždňa veku dieťaťa ak matka na materskej nebola),
  • do veku dieťaťa 2 roky a 5 mesiacov (aby si svoju 28 týždňov trvajúcu materskú stihli čerpať kým dieťa nedosiahne vek 3 roky).

Ak otec dieťaťa, ktorý nie je poistený, uvažuje o svojej materskej, postačí mu ak získa 270 dní nemocenského poistenia a môže nastúpiť na materskú. A na to mu môže poslúžiť dobrovoľné nemocenské poistenie. Najskôr jednoduchý príklad.

Príklad

Pán Ladislav nie je nemocensky poistený a ani v období 2 rokov dozadu poistený nebol. Narodilo sa mu dieťa, matka dieťaťa je na materskej. Pán Ladislav chce čerpať svoje materské – na to však musí byť nemocensky poistený a mať 270 dní nemocenského poistenia v období dvoch rokov pred nástupom na materské.

Pán Ladislav sa rozhodne pre jednoduché riešenie. Od 1.7.2019 sa prihlásil na dobrovoľné poisťovni na dobrovoľné nemocenské poistenie – súčasne sa musel prihlásiť aj na dobrovoľné dôchodkové poistenie.

Nechcel platiť zbytočne vysoké poistné, preto si zvolil vymeriavací základ v najnižšej možnej sume a to 477 eur (v roku 2020 je najnižší možný vymeriavací základ 506,50 eur).

Pán Ladislav platil dobrovoľné poistné (sadzba 33,15% zo zvoleného základu) vo výške 158,11 eura mesačne. Od januára 2020 to bude 167,89 eura mesačne.

Po uplynutí 270 dní môže pán Ladislav požiadať o materské. V poradí 270.-ty deň poistenia je 26.3.2020. K nasledujúcemu dňu, teda k 27.3.2020 pán Ladislav prevezme na seba starostlivosť o dieťa a požiada v Sociálnej poisťovni o materské – a to dostane.

Na dobrovoľnom poistení zaplatí v období od 1.7.2019 do 26.3.2020 spolu sumu:

6 x 158,11 (júl – december) + 2 x 167,89 (január, február) + 140,81 (marec) = 1425,25 eura

Materské sa vypočíta z rozhodujúceho obdobia daného ako 1.7.2019 – 31.12.2019

(prečo: pozrite v kapitole 4.)

Denný vymeriavací základ = 6 x 477 deleno 184 dní = 15,5544 eura

Materské za 28 týždňov, čo je spolu 196 dní:

196 x 75% z 15,5544 = 2287 eur

Počas doby, kedy bude pán Ladislav poberať materské, však rodina stratí rodičovský príspevok, ak matka dieťaťa bola na materskej a poberali vyšší rodičovský príspevok, tak za 6 mesiacov to bude 6 x 370 = 2220 eur.

Celková bilancia pre rodinu je:

2287 (materské) – 1425 (zaplatené poistné) – 2220 (nevyplatené rodičovské príspevky) = strata 1358 eur.

A to sa samozrejme neoplatí.

*

Problémom v predchádzajúcom príklade je, že pán Ladislav si „opatrne“ alebo možno z nedostatku financií zvolil minimálny vymeriavací základ. To síce znamená nižšie poistné ale aj nižšie materské. Pri započítaní straty na rodičovskom príspevku to nemá zmysel.

Preto ak chce otec získať materské z dobrovoľného poistenia, mal by uvažovať o čo najvyššom vymeriavacom základe. Takto sa dá získať vo výsledku zaujímavá suma. Pozrite nasledujúci príklad.

Príklad

Pán Peter je na tom rovnako ako pán Ladislav. Na rozdiel od neho si však zvolil vymeriavací základ 2026 eur. Každý mesiac platil poistné (33,15%) vo výške 671,61 eura.

Na dobrovoľnom poistení zaplatí v období od 1.7.2019 do 26.3.2020 spolu sumu:

8 x 671,61 (júl – február) + 563,28 (marec) = 5936,16 eura

Materské sa vypočíta z rozhodujúceho obdobia daného ako 1.7.2019 – 31.12.2019

Denný vymeriavací základ = 6 x 2026 deleno 184 dní = 66,0653 eura

(je to tesne pod maximálnym možným DVZ)

Materské za 28 týždňov, čo je spolu 196 dní:

196 x 75% zo 66,0653 = 9712 eur

Počas doby, kedy bude pán Peter poberať materské, rodina stratí rodičovský príspevok.

Ak matka bola na materskej a poberala zvýšený rodičovský príspevok, tak za 6 mesiacov to bude strata 6 x 370 = 2220 eur.

Celková bilancia pre rodinu:

9712 (materské) – 5936 (zaplatené poistné) – 2220 (nevyplatené rodičovské príspevky) = plus 1556 eur.

Zvážte sami, či sa to oplatí.

*

Vyše 1500 eur je zaujímavá suma ale uvedený príklad ešte vieme vylepšiť. Ak si všimnete, rozhodujúce obdobie pre výpočet materského je v príklade dané ako júl – december 2019 (pozrite sa do 4. kapitoly prečo je to tak).

Musí vás preto napadnúť, že je predsa zbytočné platiť tak vysoké dobrovoľné poistenie v období od 1.1.2020 do 26.3.2020, keď z toho sa už materské neráta.

Presne tak – a vylepšenie spočíva v zmene – v znížení vymeriavacieho základu od januára 2020. Pozor ale na dve veci:

  1. Pri dobrovoľnom poistení je možné zmeniť vymeriavací základ najskôr po 6 mesiacoch od začatia poistenia, respektíve od ostatnej zmeny – viď § 142 ods. 5 ZSP.
  1. Vymeriavací základ pri dobrovoľnom poistení musí byť najmenej vo výške minimálneho základu – v roku 2020 najmenej vo výške 506,50 eur. To už viete.

*

Zmeňme teda príklad pre pána Petra takto:

Pred koncom decembra 2019 oznámi pán Peter písomne Sociálnej poisťovni (používa sa tlačivo Registračný list FO) zmenu vymeriavacieho základu z pôvodných 2026 eur na 506,50 eura.

Od 1.1.2020 tak bude vymeriavací základ 506,50 eura a poistné 167,89 eura.

Pri takomto postupe pán Peter na dobrovoľnom poistení zaplatí v období od 1.7.2019 do 26.3.2020 spolu sumu:

6 x 671,61 (júl – december) + 2 x 167,89 (január, február) + 140,82 (marec) = 4506,26 eur

Pripomeňme, že pri pôvodnom scenári (viď vyššie) to bolo 5936 eur.

Pán Peter takýmto trikom ušetrí 1430 eur.

Na výpočte materského sa nič nezmení, zopakujme si, že ...

Materské sa vypočíta z rozhodujúceho obdobia daného ako 1.7.2019 – 31.12.2019

Denný vymeriavací základ = 6 x 2026 deleno 184 dní = 66,0653 eura

Materské za 28 týždňov, čo je spolu 196 dní:

196 x 75% zo 66,0653 = 9712 eur

Počas doby, kedy bude pán Peter poberať materské, rodina stratí rodičovský príspevok, za 6 mesiacov to bude 6 x 370 = 2220 eura.

Celková bilancia pre rodinu:

9712 (materské) – 4506 (zaplatené poistné) – 2220 (nevyplatené rodičovské príspevky) = plus 2986 eur.

To sa samozrejme oplatí viac.

*

Ak teda ste otec malého dieťaťa a nie ste nemocensky poistený, doslova okradnete svoju rodinu o temer 3000 eur, ak nepoužijete postup uvedený v predošlom príklade...

Viem si predstaviť otázku: "... a čo ak má moje dieťa už rok a ja sa prihlásim na dobrovoľné poistenie od 1.12.2019, lebo skôr som sa k tejto knihe a informáciám nedostal?"

Žiadny problém. Pokiaľ sa stíhate prihlásiť na dobrovoľné poistenie ešte pred koncom roka, použijete princíp uvedený v predošlom príklade. Napríklad na dobrovoľné poistenie sa teda prihlásite od 1.12.2019 a určíte si vysoký základ (2026 eur), pred uplynutím 6 mesiacov, teda v takomto prípade koncom mája 2020 oznámite Sociálnej poisťovni zmenu vymeriavacieho základu od 1.6.2020 na 506,50 eura a od konca augusta 2020 idete na materskú. Finančne to dopadne prakticky rovnako ako v príklade vyššie.

Ďalej treba upozorniť, že otec môže postupovať obdobne, ako pani Amália alebo pani Xénia v predchádzajúcich príkladoch (pozrite vyššie).

To znamená (viď pani Amália), najskôr sa na 88 dní prihlási na prvé dobrovoľné nemocenské poistenie s najnižším možným základom (v roku 2020 základ 506,50 eura, poistné 167,89 eura), z toho sa po 88 dňoch odhlási. Po pár dňoch pauzy sa prihlási znova na druhé dobrovoľné nemocenské poistenie už s vysokým základom ( v roku 2020 základ 2026 eur, poistné 671,61 eura mesačne). Po uplynutí 26 týždňov = 182 dní, požiada v SP o materské a dostane priznané materské prakticky v maximálnej výške.

Respektíve (viď pani Xénia) ukončí slabo platené zamestnanie a a prihlási sa na dobrovoľné nemocenské poistenie s vysokým základom ( v roku 2020 základ 2026 eur, poistné 671,61 eura mesačne). Po uplynutí 26 týždňov = 182 dní, požiada v SP o materské - a znovu dostane priznané materské v maximálnej výške. Ak sa mu počas trvania dobrovoľného nemocenského poistenia "podarí" čerpať nemocenské v prípade svojej PN, ušetrí podobne ako pani Xénia poistné, ktoré v čase čerpania nemocenského nemusí platiť.

*

Otec, dobrovoľné nemocenské poistenie a dve materské po sebe

Ešte zaujímavejšie to bude vtedy, ak vie otec čerpať materskú po sebe na dve deti.

Príklad

Pán Peter (viď vyššie) má dve deti. Pán Peter získa nárok na materské z dobrovoľného nemocenského poistenia a od 28.3.2020 bude čerpať materské na staršie dieťa vo veku 2 roky a 5 mesiacov. V tom čase už bude jeho manželka s novonarodeným druhým dieťaťom na svoje druhej materskej, ktorá jej skončí v júni 2020. Pripomeňme, že od 1.1.2019 je možný súbeh materskej – otec na staršie dieťa, súčasne matka na mladšie dieťa.

Počas svojej materskej si pán Peter dobrovoľné nemocenské poistenie nezruší ale ponechá si ho. Podľa § 140 ods. 1 písm. a) ZSP počas poberania materského poistné na dobrovoľné poistenie neplatí.  

Materské na staršie dieťa skončí po dočerpaní 28 týždňov presne 9.10.2020. Po jednom dni pauzy od ďalšieho dňa, teda od 11.10.2020 pán Peter preberá starostlivosť na mladšie dieťa – to bude mať vtedy približne rok – a nastupuje znova na materské s mladším dieťaťom.

Za deň 10.10.2020 (medzi dvoma materskými) musí zaplatiť poistné na dobrovoľné nemocenské poistenie vo výške 21,66 eura (alikvótna suma za jeden deň z mesačného poistného 671,61 eura).

Pán Peter bude mať nárok na druhé materské z dobrovoľného nemocenského poistenia, pretože:

  • dobrovoľné nemocenské poistenie mu stále trvá,
  • v období dvoch rokov dozadu, teda v období od 11.11.2019 do 10.10.2020 má dosiahnutých najmenej 270 dní nemocenského poistenia (dobrovoľné poistenie má nepretržite od 1.7.2019 do 10.10.2020, nie je podstatné, že počas prvej materskej poistné platiť nemusel, do počtu dní sa to počíta).

Pri výpočte druhého materského sa rozhodujúce obdobie určí ako predošlý kalendárny rok, teda rok 2019. V danom prípade teda úplne rovnako ako pri prvej materskej a rovnako dopadne aj výpočet denného vymeriavacieho základu a samotnej materskej.

Zopakujme si, že...

Materské sa vypočíta z rozhodujúceho obdobia daného ako 1.7.2019 – 31.12.2019

Denný vymeriavací základ = 6 x 2026 deleno 184 dní = 66,0653 eura

Materské za 28 týždňov, čo je spolu 196 dní:

196 x 75% zo 66,0653 = 9712 eur

Počas doby, kedy bude pán Peter poberať druhé materské, rodina stratí rodičovský príspevok, za 5 mesiacov to bude 5 x 370 = 1850 eura.

Poznámka: Za mesiac október 2020 má rodina nárok na rodičovský príspevok, pretože dňa 10.10.2020 pán Peter nepoberal materské (prvá materská skončila 9.10.2020, druhá materská začala 11.10.2020).

Výsledok: Pán Peter zaplatí na dobrovoľnom poistení necelých 22 eur, získa druhé materské 9712 eur, pričom strata na rodičovskom  príspevku pri druhom materskom bude 1850 eur. Celkovo tak rodina na druhej materskej pána Petra získa ďalších 7840 eur!

*

Práve ste sa dočítali ako vie otec pri dvoch deťoch po sebe z dobrovoľného poistenia získať pre rodinu spolu vyše 10800 eur.  A to snáď netreba komentovať...

*

Pozor – počas celej prvej materskej si musí pán Peter dobrovoľné poistenie ponechať. Aby mal nárok na materské aj na druhé dieťa, nesmie dobrovoľné poistenie zrušiť. Opakovane to treba ešte raz zdôrazniť.

To je jasné avšak pozor – ak by počas prvej materskej začal pán Peter pracovať tak, že mu vznikne povinné nemocenské poistenie zamestnanca, prípadne povinné nemocenské poistenie SZČO – tak mu automaticky pri vzniku povinného poistenia zanikne dobrovoľné poistenie.

Problém nebude ak:

  • pán Peter je policajt alebo vojak a počas materských bude v službe na rodičovskej dovolenke,
  • pán Peter skrátka počas prvej materskej nebude pracovať,
  • pán Peter bude počas prvej materskej pracovať ako konateľ alebo spoločník vo svojej s.r.o. bez pracovnej zmluvy a bez odmeny za výkon funkcie konateľa, resp. spoločníka (zákony to dovoľujú),
  • pán Peter bude podnikať ako SZČO ale bez povinného nemocenského poistenia – začne podnikať, resp. podniká tak, že jeho príjem nepresahuje hranicu pre vznik povinného nemocenského poistenia (pozrite kapitolu 2.1).

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 14 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2020' v obchode