Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.6 DVE ZAMESTNANIA PO SEBE – OPTIMÁLNY MODEL

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2020

Medzi materským 3780 eur zo 600 eurovej mzdy a maximálnym možným materským v roku 2020 čo je 11890 eur je veľký rozdiel. Ale i matka, ktorá pôvodne zarábala 600 eur brutto si môže materskú zvýšiť – ak počas tehotenstva zmení zamestnanie a v novom zamestnaní zarába viac.

Pod zmenou zamestnania si treba predstaviť skutočnú zmenu zamestnávateľa. Pokiaľ niekto „zmení zamestnanie“ tak, že ukončí pôvodný pracovný pomer a u toho istého zamestnávateľa okamžite uzatvorí nový pracovný pomer – toto nefunguje, Sociálna poisťovňa to neuzná ako zmenu a materské vypočíta z pôvodného príjmu.

Pokiaľ niekto „zmení zamestnanie“ tak, že ukončí pôvodný pracovný pomer a po niekoľkých dňoch uzatvorí nový pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa – takýto postup podľa praktických skúseností Sociálna poisťovňa rešpektuje vtedy, ak medzi dvoma pracovnými pomermi je časový priestor aspoň 10 dní a posudzuje ako vznik nového poistenia. V praxi v týchto prípadoch však často SP k zamestnávateľovi vysiela kontrolu s cieľom „niečo nájsť“.

Preto ešte raz odporúčanie – malo by skutočne ísť o iného zamestnávateľa. A aj iný zamestnávateľ si musí byť vedomý, že mu môže prísť následne kontrola zo SP, respektíve z Inšpektorátu práce, ktorá bude preverovať reálnosť uzavretého pracovného pomeru. Sú mnohé prípady, kedy to dopadlo v neprospech budúcej mamičky a nový pracovný pomer bol kontrolou označený za účelový a špekulatívny.

*

Dôležité:

Materské sa matke vypočíta z príjmu v novom zamestnaní za podmienky, že v novom zamestnaní sa poistné na nemocenské poistenie zaplatí za najmenej 90 kalendárnych dní.

Toto je kľúčové, preto si to zopakujme:

Poistné na nemocenské poistenie v novom zamestnaní sa musí zaplatiť za najmenej 90 kalendárnych dní pred nástupom na materské. To v prvom rade znamená, že nové zamestnanie musí trvať najmenej 90 dní pred nástupom na materské – a nesmú sa v novom zamestnaní vyskytnúť doby, za ktoré sa poistné neplatí podľa § 140 ZSP – napríklad práceneschopnosť alebo OČR – a nesmú sa vyskytnúť ani doby prerušenia nemocenského poistenia podľa § 26 ZSP – napríklad neplatené voľno.

Respektíve možno odporúčať, aby sa nové zamestnanie začalo skôr ako 90 dní pred nástupom na materské a aby tak zostala rezerva najmä pre prípadné zdravotné problémy a PN pri rizikovom tehotenstve a pod.

V takom prípade bude jedno, koľko budúca matka zarábala v predchádzajúcom zamestnaní – pre výšku materského bude dôležitý príjem v novom zamestnaní. Predchádzajúce zamestnanie „bude dobré“ len na to, aby v súčte obe poistenia trvali najmenej 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom a bola tak splnená jedna zo základných podmienok na priznanie materského.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2020' v obchode