Minimálna mzda 2017

Témy: minimalna mzda,Zákonník práce

Nariadením vlády č. 280/2016 Z. z. sa ustanovila výška minimálnej mzdy pre rok 2017 nasledovne:

435 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou. 2,50 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (vrátane dohôd).

Z uvedeného ďalej vyplýva, že:

 Minimálna hodinová mzda pri 38,75 h/týždeň je 2,5806 eura.

Minimálna hodinová mzda pri 37,5 h/týždeň je 2,6667 eura.

(zaokrúhľuje sa na 4 desatinné miesta matematicky)

Tabuľka minimálnych mzdových nárokov

Stupeň

náročnosti

Mesačná mzda

Hodinová mzda

40 h/týždeň

Hodinová mzda

38,75 h/týždeň

Hodinová mzda

37,5 h/týždeň

1.

435

2,50

2,5806

2,6667

2.

522

3,00

3,0968

3,20

3.

609

3,50

3,6129

3,7333

4.

696

4,00

4,1290

4,2667

5.

783

4,50

4,6452

4,80

6.

870

5,00

5,1613

5,3333

... výpočet pre 38,75 h/týždeň a 37,5 h/týždeň:

Sadzba = 2,50 eura (hodinová minimálna mzda pri 40 h/týždeň) x koeficient pre daný stupeň náročnosti x 40/38,75 resp. x 40/37,5

... výsledok sa zaokrúhli na 4 des. miesta matematicky

Pracovná pohotovosť

Podľa § 96 Zákonníka práce:

Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa zákona o minimálnej mzde, od 1.1.2017 teda najmenej 2,50 eura.

Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy, od 1.1.2017 teda najmenej 20% z 2,50 eura, čo je 0,50 eura.

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Podľa § 123 ods. 1 Zákonníka práce:

Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej hodinovej mzdy, čo od 1.1.2017 znamená najmenej 20% z 2,50 eura, čo je 0,50 eura.

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Podľa § 124 ods. 3 Zákonníka práce:

Za sťažený výkon práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce mzdová kompenzácia najmenej 20 % minimálnej hodinovej mzdy, od 1.1.2017 teda najmenej 20% z 2,50 eura, čo je 0,50 eura.

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 6 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.