Tlačivo "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti..."

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,ročné zúčtovanie,tlačivá

Jednou zo zmien v zákone o dani z príjmov od 1.1.2020 je zrušenie povinnosti zamestnanca každoročne do konca januára podpisovať "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu". Toto tlačivo sa bude vypĺňať len na začiatku pri nástupe zamestnanca do pracovného pomeru a neskôr len v prípade zmien.

Uvedené platí od 1.1.2020, teda už pri ročnom zúčtovaní za rok 2019 a pri plnení ďalších povinností na začiatku roka 2020.

*

Vzor "Vyhlásenia" určuje Finančné riaditeľstvo SR a uverejňuje ho na svojej webovej stránke www.financnasprava.sk.

Dňa 22.11.2019 finančné riaditeľstvo na svojej webovej stránke zverejnilo novú verziu tlačiva platnú od 1.1.2020 (kód tlačiva VYH36v20).

Keďže od 1.1.2020 zamestnanec nemusí podpisovať "Vyhlásenie" každoročne do konca januára, finančné riaditeľstvo odporúča zamestnávateľom, aby zamestnanci na začiatku roka 2020 vyplnili a podpísali nové tlačivo.

Finančné riaditeľstvo bude akceptovať aj doterajšie tlačivo (kód VYH26v18) vydané 12.12.2017 a platné pre roky 2018 a 2019.

*

Zmeny tlačiva „Vyhlásenie“ pre rok 2020 oproti predchádzajúcemu tlačivu pre roky 2018 a 2019

Okrem zmien niektorých formulácií na prvej strane sa na druhej strane nového tlačiva vypustili doterajšie oddiely:

  • Vyhlásenie zamestnanca o platnosti údajov uvedených vo vyhlásení na zdaňovacie obdobie
  • Údaje o vydaných dokladoch a potvrdeniach podľa § 39 zákona

Údaje o vydaných dokladoch si môže zamestnávateľ podľa vlastného zváženia vyznačiť v novom tlačive v oddiele V. Miesto pre osobitné záznamy.

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.