Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ – OPTIMÁLNY MODEL

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2020

Muži to znova majú jednoduchšie. Pri zvažovaní kedy a ako nastúpia na materské jednak presne vedia, aký vek má dieťa a koľko majú času si jednak všetko premyslieť a jednak „zorganizovať“ a jednak im napríklad rizikové tehotenstvo vôbec nehrozí (úsmev). Optimálny scenár si tak môžu naplánovať bez väčších problémov.

Príklad

Pán Jakub je zamestnancom spoločnosti ABC nepretržite od 1.9.2016. V zamestnaní má príjem cca 600 eur brutto. Na začiatku roka 2020 sa mu narodilo dieťa, matka dieťaťa skončí materské 30.7.2020.

Pán Jakub si naplánoval nástup na svoje materské od 2.8.2020.

Preto takto aby rodina mala nárok na rodičovský príspevok aj za mesiac júl aj za mesiac august 2020 – nárok na RP je aj za mesiac, za ktorý nie celý poberá matka alebo otec materské.

Na to aby získal čo najvyššie materské si pán Jakub našiel nové zamestnanie od 4.5.2020, kde mal hrubý príjem cca 2040 eur mesačne. Pôvodné zamestnanie ukončil 31.7.2020.

Tu vidíme, že pán Jakub mal istý čas súbežne obe zamestnania. Pre získanie materského z nového zamestnania je dôležité aby pán Jakub pôvodné zamestnanie pred nástupom na materské ukončil – nemusí ho ukončiť okamžite pri nástupe do nového zamestnania – môže tak urobiť niekoľko dní pred nástupom na materské.

Pozor, ak by pán Jakub pôvodné zamestnanie neukončil, na materské by nastupoval v situácií, kedy by nové zamestnanie trvalo len 90 dní a pre posúdenie, či z nového zamestnania má nárok na materské by sa k týmto dňom nepripočítala doba pôvodného zamestnania – pretože by pôvodné zamestnanie nebolo ukončené.

Preto sa pôvodné zamestnanie musí ukončiť aspoň pár dní pred nástupom na materské z nového zamestnania.

Pán Jakub v novom zamestnaní zaplatil poistné v období od 4.5.2020 do 1.8.2020, čo je spolu presne 90 dní. V tomto období sa nevyskytli žiadne dni, za ktoré sa poistné neplatí (PN, OČR...) ani sa nevyskytlo prerušenie nemocenského poistenia (napríklad neplatené voľno).

Pretože v novom zamestnaní sa poistné zaplatilo za 90 dní a predchádzajúce zamestnanie sa ukončilo, materské sa vypočíta z poistenia (z príjmu) v novom zamestnaní.

Rozhodujúce obdobie pre výpočet materského sa určí vzhľadom na to, že poistenie začalo až v aktuálnom roku, ako ukončené mesiace pred mesiacom, v ktorom nastupuje na materské – teda obdobie od 4.5.2020 do 31.7.2020.

Súčet vymeriavacích základov v týchto mesiacoch bude 1880 (máj) + 2040 (jún) + 2040 (júl) = 5960 eur. Počet dní tohto obdobia je 89 (28 dní máj + 30 dní jún + 31 dní júl)

DVZ = 5960 / 89 = 66,9663 eura.

Maximálny možný DVZ pri nástupe na materské je 66,6083 eura (3. kapitola). Materské sa preto vypočíta z maximálneho možného DVZ.

Materské tak bude v maximálnej možnej výške a to 1498 eur alebo 1548 eur mesačne a za 28 týždňov (196 dní) trvajúce materské dostane pán Jakub spolu:

196 x 75% zo 66,6083 = 9792 eur

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 45 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2020' v obchode