Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.8 SPOLOČNÍK A KONATEĽ S.R.O.

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2020

Mnoho mladých ľudí dnes podniká tak, že si zakladajú s.r.o. Pretože konateľ môže vykonávať funkciu konateľa bez nároku na odmenu (ak má v s.r.o. zmluvu o výkone funkcie), respektíve môže pracovať vo svojej s.r.o. ako spoločník bez pracovnej zmluvy i bez nároku na odmenu (uplatňuje sa Obchodný zákonník, nie Zákonník práce), sú takíto spoločníci, resp. konatelia často bez povinného nemocenského poistenia a do Sociálnej poisťovne neplatia žiadne poistné. Je to úplne v poriadku, nič tým neporušujú (viac sa o tejto téme dočítate v knihe „Daňové a odvodové tipy VII. (2020)“. Zdravotné poistenie je niečo iné, to platiť musia.

Ak má takýto spoločník, resp. konateľ malé dieťa – ako osoba bez nemocenského poistenia nemá nárok na materské.

Na príklade si ukážme, ako si poradil pán Krištof.

Príklad

Pán Krištof je spoločníkom a zároveň konateľom vo svojej s.r.o. V s.r.o. nepoberá odmenu, nie je nemocensky poistený v Sociálnej poisťovni ani v období dvoch rokov dozadu nemocensky poistený nebol.

Pán Krištof má novonarodené dieťa a ešte na začiatku roka 2020 si premyslel plán, ako získa materské.

Na materské chce nastúpiť 30.11.2020. Aby mal na materské nárok, potrebuje získať 270 dní nemocenského poistenia.

Preto sa od 1.3.2020 do 31.8.2020 zamestnal v spoločnosti ABC na dohodu o vykonaní práce s pravidelnou mesačnou odmenou 10 eur. Spoločnosť ABC ho ako zamestnanca na dohodu s pravidelným mesačným príjmom prihlásila do Sociálnej poisťovne o. i. na povinné nemocenské poistenie. Od 1.3.2020 do 31.8.2020 tak bol pán Krištof nemocensky poistený spolu 184 dní.

Od 1.9.2020 uzatvoril pracovnú zmluvu vo vlastnej spoločnosti na dobu určitú do 30.11.2020. Podľa pracovnej zmluvy mal v mesiacoch september a október na plný úväzok príjem 2 x 2040 eur brutto, v mesiaci november sa mu úväzok znížil na 1/8-úväzok (hodina denne) a príjem na 260 eur brutto.

Od 1.9.2020 do 29.11.2020 (29.11.2020 je posledný deň pred nástupom na materské) tak bol pán Krištof nemocensky poistený 90 dní. Na materské nastupuje od 30.11.2020.

Nárok na materské má, pretože v súčte s predošlým poistením dosiahol v období dvoch rokov pred pôrodom spolu 184 + 90 = 274 dní nemocenského poistenia, pre získanie nároku stačí 270 dní.

Pretože v novom zamestnaní vo vlastnej s.r.o. sa poistné zaplatilo za 90 dní a predchádzajúce nemocenské poistenie (dohoda o vykonaní práce s pravidelným mesačným príjmom) sa ukončilo, materské sa vypočíta z poistenia (z príjmu) v novom zamestnaní. Na príjem v predošlom poistení (dohoda) sa neprihliada.

Rozhodujúce obdobie pre výpočet materského sa určí vzhľadom na to, že poistenie začalo až v aktuálnom roku, ako ukončené mesiace pred mesiacom, v ktorom nastupuje na materské – teda obdobie od 1.9.2020 do 31.10.2020.

Súčet vymeriavacích základov v týchto mesiacoch bude 2 x 2040 = 4080 eur. Počet dní tohto obdobia je 61.

DVZ = 4080 / 61 = 66,8853 eura

Maximálny možný DVZ pri nástupe na materské je 66,6083 eura. Materské sa preto vypočíta z maximálneho možného DVZ.

Materské tak bude v maximálnej možnej výške a za 28 týždňov (196 dní) trvajúce materské dostane pán Krištof spolu:

196 x 75% zo 66,6083 = 9792 eur

*

Čo je podstatné:

Pán Krištof dodržal podmienku získania 270 dní nemocenského poistenia tak, že skombinoval po sebe dve nemocenské poistenia zamestnanca – najskôr 184 dní trvajúcu dohodu s nemocenským poistením a symbolickým príjmom. Toto poistenie „poslúžilo“ na získanie dostatočného počtu dní.

Následne mal pán Krištof 90 dní trvajúci pracovný pomer, kde už dosahoval príjem na úrovni 2040 eur tak, aby získal maximálne materské. Pretože v novom pracovnom pomere sa poistné zaplatilo za 90 dní, materské sa ráta z príjmu v tomto pracovnom pomere. A pretože pán Krištof si šikovne zvolil nástup na materské na konci mesiaca, do výpočtu materského sa vlastne zahrnul len príjem za dva mesiace.

Spočítajme si, koľko sa zaplatilo na poistnom na sociálne a zdravotné poistenie. Sadzba poistného zamestnanca a zamestnávateľa na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie je spolu 48,6%, čo rozhodne nie je málo.

Poistné za 6 mesiacov trvajúcu dohodu je spolu necelých 30 eur, pretože celkový prijem bol len 60 eur.

Poistné za mesiace september a október z príjmu 2040 eur je 2 x 991,44 = 1982,88 eura.

Poistné za mesiac november z príjmu 260 eur je 126,36 eura.

Poistné spolu z dohody a pracovného pomeru je necelých 2140 eur.

Príjem z materského je 9792 eur. Strata rodičovského príspevku za 6 mesiacov je 2220 eur (za predpokladu, že RP by bol vo vyššej sume 370 eur mesačne).

Celkový príjem z materského pre rodinu pána Krištofa tak činí sumu 9792 – 2140 – 2220 = 5432 eur.

Uvedený postup je pre inak nepoisteného spoločníka alebo konateľa najvýhodnejší. Ak by sa spoločník, konateľ rozhodol ísť cestou dobrovoľného nemocenského poistenia v kombinácií s dohodou, dopadlo by to tak ako v prípade pána Ignáca, pozrite nasledujúci príklad.

*

Príklad

Aj pán Ignác je spoločníkom a zároveň konateľom vo svojej s.r.o. V s.r.o. nepoberá odmenu, nie je nemocensky poistený v Sociálnej poisťovni ani v období dvoch rokov dozadu nemocensky poistený nebol.

Aj pán Ignác má novonarodené dieťa a chce získať materské.

Na materské chce nastúpiť 30.11.2020. Aby mal na materské nárok, potrebuje získať 270 dní nemocenského poistenia.

Preto sa od 1.3.2020 do 31.5.2020 zamestnal v spoločnosti ABC na dohodu o vykonaní práce s pravidelnou mesačnou odmenou 10 eur. Spoločnosť ABC ho ako zamestnanca na dohodu s pravidelným mesačným príjmom prihlásila do Sociálnej poisťovne o. i. na povinné nemocenské poistenie. Od 1.3.2020 do 31.5.2020 tak bol pán Ignác nemocensky poistený spolu 92 dní.

Od 1.6.2020 sa pán Ignác prihlásil v Sociálnej poisťovni na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie s vymeriavacím základom 2040 eur.

Od 1.6.2020 do 29.11.2020 (29.11.2020 je posledný deň pred nástupom na materské) tak bol pán Ignác nemocensky poistený ďalších 182 dní. Súčasne je veľmi dôležité, že dobrovoľné nemocenské poistenie trvalo presne 26 týždňov a tak sa materské bude počítať z dobrovoľného nemocenského poistenia a zo skutočného vymeriavacieho základu (2040 eur) a nie z minimálneho vymeriavacieho základu (506,50 eura).

Nárok na materské pán Ignác má, pretože v súčte s predošlým poistením na dohodu dosiahol v období dvoch rokov pred pôrodom spolu 92 + 182 = 274 dní nemocenského poistenia, pre získanie nároku stačí 270 dní.

Rozhodujúce obdobie pre výpočet materského sa určí vzhľadom na to, že dobrovoľné poistenie začalo až v aktuálnom roku, ako ukončené mesiace pred mesiacom, v ktorom nastupuje na materské – teda obdobie od 1.6.2020 do 31.10.2020.

Súčet vymeriavacích základov v týchto mesiacoch bude 5 x 2040 = 10200 eur. Počet dní tohto obdobia je 153.

DVZ = 10200 / 153 = 66,6667 eura

Maximálny možný DVZ pri nástupe na materské je 66,6083 eura. Materské sa preto vypočíta z maximálneho možného DVZ.

Materské tak bude v maximálnej možnej výške a za 28 týždňov (196 dní) trvajúce materské dostane pán Ignác rovnakú sumu ako pán Krištof, teda spolu:

196 x 75% zo 66,6083 = 9792 eur

*

Aj tu si spočítajme koľko sa zaplatilo na poistnom. Poistné za 3 mesiace trvajúcu dohodu z celkového príjmu 30 eur je spolu necelých 15 eur.

Poistné na dobrovoľné poistenie za mesiac jún – november z vymeriavacieho základu 2040 eur je pri sadzbe 33,15% celkovo 6 x 676,26 = 4057,56 eur.

Poistné spolu z dohody a dobrovoľného poistenia je necelých 4072 eur.

Príjem z materského je 9792 eur. Strata rodičovského príspevku za 6 mesiacov je 2220 eur.

Celkový príjem z materského pre rodinu pána Ignáca je 9792 – 4072 – 2220 = 3500 eur.

Ani to nie je málo.

Avšak v prípade pána Krištofa bol profit z materského vyšší a to 5432 eur. Rozdiel 1932 eur je daný tým, že pán Krištof musel platiť poistné ako zamestnanec z vysokého vymeriavacieho základu fakticky len 2 mesiace. Hoci sadzba poistného je v prípade poistenia zamestnanca spolu až 48,6% vymeriavacieho základu a pri dobrovoľnom poistení je to menej, len 33,15% z vymeriavacieho základu – v neprospech dobrovoľného poistenia hovorí fakt, že dobrovoľné poistenie musí pri vysokom základe trvať 26 týždňov, teda 6 mesiacov.

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2020' v obchode