Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.11 UKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2020

Problém, pre ktorý mnohé ženy nezískajú nárok na materské pri druhom dieťati je, že počas materskej, resp. rodičovskej dovolenky pri prvom dieťati im skončí pracovný pomer – ide najmä o prípady, kedy pracovný pomer na dobu určitú skončí dohodnutým dňom.

*

Príklad

Pani Jozefína je zamestnaná v spoločnosti ABC v pracovnom pomere na dobu určitú na dva roky od 1.1.2018 do 31.12.2019.

Pani Jozefína krátko po nástupe do zamestnania otehotnela a začiatkom októbra 2018 nastúpila na materskú. Na materskej bola do konca mája 2019 a plynule prešla na rodičovskú dovolenku. Na rodičovskej dovolenke v súlade so Zákonníkom práce bola až do konca roku 2019 kedy dňa 31.12.2019 – tak ako to bolo dohodnuté – skončil pracovný pomer na dobu určitú. To súčasne znamená, že k 31.12.2019 pani Jozefíne zaniklo nemocenské poistenie.

Nové zamestnanie si pani Jozefína nehľadala, veď bola vyťažená starostlivosťou o ročné dieťa.

Ešte koncom decembra 2019 pani Jozefína druhýkrát otehotnela. Na druhú materskú chce nastúpiť v auguste 2020.

Problém je, že v auguste 2020 nebude nemocensky poistená, pretože od 31.12.2019 nie je zamestnaná.

Pani Jozefína však má šťastie, že k zániku nemocenského poistenia došlo v čase, kedy už bola tehotná. Podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZSP sa tak na ňu vzťahuje ochranná lehota 8 mesiacov. Tým pádom podmienku na priznanie materského spĺňa, keďže na materskú nastúpi v ochrannej lehote (ochranná lehota jej trvá do 31.8.2020).

Súčasne spĺňa aj podmienku podľa ktorej musí mať najmenej 270 dní nemocenského poistenia v období dvoch rokov pred pôrodom, pretože podľa § 49a ZSP sa započítava aj obdobie čerpania rodičovskej dovolenky.

Keďže pani Jozefína v auguste 2020 nastupuje na materské v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie sa podľa § 54 ods. 8 ZSP posudzuje ku dňu zániku nemocenského poistenia – teda k 31.12.2019 – a preto rozhodujúce obdobie je rok 2018.

Znamená to, že druhé materské bude mať pani Jozefína určené z príjmu ktorý dosiahla ešte v roku 2018.

Príklad

Pani Štefánia bola zamestnaná v spoločnosti ABC v pracovnom pomere na dobu určitú na jeden rok od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Pani Štefánia krátko po nástupe do zamestnania otehotnela a začiatkom októbra 2018 nastúpila na materskú. K 31.12.2018 jej dohodnutým dňom skončil pracovný pomer. Pani Štefánia poberala materské do konca mája 2019, potom zostala doma pri dieťati, poberala rodičovský príspevok a nové zamestnanie si nehľadala.

Koncom decembra 2019 pani Štefánia druhýkrát otehotnela. Na materské pri druhom dieťati však nebude mať nárok, pretože nemocenské poistenie jej skončilo k 31.12.2018 a odvtedy poistená nebola.

V danej situácií by pani Štefánia predsa len získala materské: 

  • ak by si našla po otehotnení dostatočne včas nové zamestnanie, v ktorom by získala dostatočný počet dní nemocenského poistenia a z ktorého by šla na materské alebo
  • ak by sa po otehotnení prihlásila dostatočne včas na dobrovoľné nemocenské poistenie.

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 31 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2020' v obchode