Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.12 REŤAZOVÝ PÔROD SZČO

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2020

Matka je povinne poistená ako SZČO a nastúpi na materské pri prvom dieťati. Ak chce, počas poberania materského môže ďalej podnikať pričom v súlade s § 140 ods. 1 písm. a) ZSP v čase, kedy poberá materské, poistné neplatí.

Po 34 týždňoch jej materské skončí, matka spravidla zostane doma - stará sa o dieťa a poberá rodičovský príspevok.

Pozor, po skončení materského už neplatí § 140 ods. 1 písm. a) ZSP a matka by mala po skončení materského obnoviť svoje platby poistného do Sociálnej poisťovne ako SZČO.

V praxi sa však mnohé ženy, ktoré sú povinne poistené ako SZČO, rozhodnú využiť § 26 ods. 4 ZSP a v období, v ktorom poberajú rodičovský príspevok prerušia povinné nemocenské poistenie (v Sociálnej poisťovni predložia čestné vyhlásenie, že nevykonávajú činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby). Prípadne rovno prerušia živnosť a tak súčasne prerušia povinné nemocenské poistenie.

To potom znamená, že nemusia naďalej platiť poistné do Sociálnej poisťovne – a nepodnikajú, nemajú príjem.

Ak v takejto situácií žena druhýkrát otehotnie, nemusí pri druhom dieťati získať nárok na materské, pretože sa môže stať, že k otehotneniu dôjde potom, ako takejto SZČO z dôvodu neexistencie príjmu skončí povinné nemocenské poistenie.

*

Príklad

Pani Zuzana je povinne nemocensky poistená ako SZČO nepretržite niekoľko rokov, je autorizovaná architektka, zapísaná v komore. Od februára 2018 do októbra 2018 je na materskej pri prvom dieťati. V tomto čase môže podnikať a dosahovať príjmy.

K 30.6.2018 pani Zuzane končí 12-mesačné obdobie povinného nemocenského poistenia v Sociálnej poisťovni (na základe daňového priznania za rok 2016).

Od 1.7.2018 pani Zuzane povinné nemocenské poistenie v Sociálnej poisťovni pokračuje – už na základe daňového priznania za rok 2017. Pani Zuzana je na materskej, preto poistné nemusí platiť.

Dňa 15.10.2018 materské pani Zuzane skončilo a pani Zuzana ďalej poberala rodičovský príspevok. Aby nemusela od 15.10.2018 platiť poistné, podala v Sociálnej poisťovni vyhlásenie, že nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby. Od 16.10.2018 sa jej povinné poistenie prerušuje a pani Zuzana poistné do Sociálnej poisťovne nemusí platiť ani naďalej. Od 16.10.2018 však ani nesmie podnikať – teda vykonávať činnosť architekta.

V marci 2019 pani Zuzana podala daňové priznanie za rok 2018. V roku 2018 podnikala krátko a jej brutto príjem z podnikania nepresiahol sumu 5742 eur. K 30.6.2019 jej preto zaniká povinné poistenie SZČO v Sociálnej poisťovni.

Pani Zuzana v októbri 2019 znova otehotnie. Ak si po otehotnení nezabezpečí nejaké nové nemocenské poistenie (ako zamestnanec alebo dobrovoľné), nebude mať nárok na materské pri druhom dieťati.

A to preto, lebo poistenie SZČO jej zaniklo k 30.6.2019 – otehotnela až po zániku poistenia – 8 mesačná ochranná lehota sa na ňu nevzťahuje.

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2020' v obchode