Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.14 NEMOCENSKÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2020

Má matka, ktorá je zamestnankyňa, počas svojej rodičovskej dovolenky nárok na nemocenské, ak ona sama ochorie?

Veľmi dobrá otázka a má svoj zmysel. Veď je úplne normálne a tých prípadov je samozrejme veľa, že zamestnankyňa na rodičovskej dovolenke počas starostlivosti o dieťa ochorie. Alebo si vezmime situáciu, kedy matka na rodičovskej dovolenke znova otehotnie a má v tehotenstve zdravotné problémy, rizikové tehotenstvo.

Ak by však zamestnankyňa v takomto prípade požiadala v Sociálnej poisťovni o nemocenské, dozvedela by sa, že nárok na nemocenské nemá. A to preto, lebo z dôvodu rodičovskej dovolenky má prerušené povinné nemocenské poistenie (§ 26 ZSP) a keďže to znamená, že nemocensky poistená počas rodičovskej dovolenky nie je, nemá ani nárok na nemocenské.

Kedy by však zamestnankyňa nárok na nemocenské predsa len mala? Vtedy, ak by rodičovskú dovolenku v súlade so Zákonníkom práce (§ 166 ZP) prerušila a vrátila sa späť do zamestnania. A k práceneschopnosti by došlo po je návrate do zamestnania.

Ak by sa do práce vrátila len na niekoľko dní a potom by šla znova na rodičovskú dovolenku, nárok na nemocenské by získala aj vtedy, ak by k práceneschopnosti došlo po návrate na rodičovskú dovolenku v tzv. ochrannej lehote – tá je 7 dní po návrate do zamestnania, najviac však toľko dní, koľko (kalendárnych) dní bola späť v zamestnaní.

Ukážme si to na príkladoch.

*

Príklad

Zamestnankyňa je počas roka 2020 na rodičovskej dovolenke. Dňa 15. januára 2020 sa vráti na dva dni do zamestnania s tým, že od 17. januára 2020 pokračuje na rodičovskej dovolenke. Dňa 16. januára 2020 je práceneschopná. Keďže k práceneschopnosti došlo v čase, kedy pracovala, má za deň 16. január 2020 nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa (25% vymeriavacieho základu) a od 17. januára 2020 (kedy už bude späť na rodičovskej dovolenke) má nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne (druhý a tretí deň PN vo výške 25% vymeriavacieho základu, od 4. dňa PN vo výške 55% vymeriavacieho základu).

Príklad

Zamestnankyňa je počas roka 2020 na rodičovskej dovolenke. Dňa 15. januára 2020 sa vráti na dva dni do zamestnania s tým, že od 17. januára 2020 pokračuje na rodičovskej dovolenke. Dňa 18. januára 2020 je práceneschopná. Keďže k práceneschopnosti došlo v čase, kedy jej trvá (dvojdňová) ochranná lehota, tak od 18. januára 2020 má nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne (prvý, druhý a tretí deň PN vo výške 25% vymeriavacieho základu, od 4. dňa PN vo výške 55% vymeriavacieho základu).

*

Poznámka: Výška vymeriavacieho základu pre výpočet nemocenského sa v takýchto prípadoch určí podľa rovnakých pravidiel, ako výška vymeriavacieho základu pre materské.

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 4 hodiny

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2020' v obchode