Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2019 bola 1092 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2021?

Témy: sociálne poistenie,SZČO,veličiny,zdravotné poistenie,zmeny 2021

Dňa 6.3.2020 Štatistický úrad SR zverejnil, že v roku 2019 bola priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR vo výške 1092 Eur.

Poznámka: V roku 2018 bola priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR vo výške 1013 Eur, medziročný nárast priemernej mzdy je o 7,8%.

*

Ak nová vláda Igora Matoviča neurobí žiadne zmeny, dopady pre rok 2021 sú nasledovné.

*

SOCIÁLNE POISTENIE ROK 2021

Maximálny vymeriavací základ 7644 eur (7 x 1092) okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.

*

Sadzby poistného SZČO

Od 1.7.2021 (od 1.10.2021 v prípade podania DP za rok 2020 po 31.3.2021) bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2020 bude vyšší ako 6552 eur(12 x 546 eur).

Poznámka: Od 1.7.2020 (od 1.10.2020 v prípade podania DP za rok 2019 po 31.3.2020) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2019 bol vyšší ako 6078 eur (12 x 506,50 eur).

Minimálny vymeriavací základ počas roka 2021 bude 546 eur, minimálne poistné 180,99 eur (spolu so zdravotným poistením je minimálne poistné mesačne 257,43 eur, viď ďalej).

 • Nemocenské poistenie 4,4%, min. 24,02 eur
 • Starobné poistenie 18%, min. 98,28 eur
 • Invalidné poistenie 6%, min. 32,76 eur
 • Rezervný fond 4,75%, min. 25,93 eur

*

Sadzby poistného dobrovoľne poistená osoba

Minimálny vymeriavací základ 546 eur

 • Nemocenské poistenie 4,4%, min. 24,02 eur
 • Starobné poistenie 18%, min. 98,28 eur
 • Invalidné poistenie 6%, min. 32,76 eur
 • Poistenie v nezamestnanosti 2%, min. 10,92 eur
 • Rezervný fond 4,75%, min. 25,93 eura

*

Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN zamestnanca

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky je 71,8028 eur.

Výpočet: 2 x 1092 eur = 2184 eur ... x 12 mesiacov = 26208 eur ... deleno 365 dní = 71,8028 ... zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor.

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN je 71,8027 eur. Výpočet rovnako, zaokrúhli sa však na 4 desatinné miesta nadol.

*

Maximálne materské priznané v roku 2021

Pre toho kto sa chystá na materskú v roku 2021 platí, že maximálne materské získa z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu vo výške dvojnásobku priemernej mzdy, čo je 2184 eur.

Pre materské, ktoré sa začína poskytovať v roku 2021 platí, že DVZ môže byť najviac suma 71,8028 eur.

Výpočet: 2 x 1092 eur (priemerná mzda 2019) x 12 mesiacov deleno 365 dní  = 2184 x 12 deleno 365 = 71,8028 eur

Najvyššie možné materské, priznané v roku 2021 tak môže dosiahnuť sumu:

 • 1669,50 eur v mesiaci, ktorý má 31 dní (75% z 71,8028 x 31 dní),

 • 1615,60 eur v mesiaci, ktorý má 30 dní (75% z 71,8028 x 30 dní).

Výsledná dávka sa zaokrúhľuje na celých 10 centov nahor.

*

Dávka v nezamestnanosti

Najvyšší   možný   denný   vymeriavací   základ  pre   výpočet   dávky v nezamestnanosti od 1.7.2020 do 30.6.2021 je najviac zo sumy 2 x 12 x 1092/365 = 71,8028 eur.

*

Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikne v roku 2021,  suma 67% z 1092 eur, čo je suma 731,64 eur.

Poznámka: Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikol v roku 2020 a pokračuje v roku 2021 suma 67% z 1013 eur, čo je suma 678,71 eur.

*

Minimálny dôchodok

V roku 2021 je základná suma pri 30 rokoch dôchodkového poistenia 33% z 1092 eur = 360,40 eur.

Poznámka. V roku 2020 bola základná suma minimálneho dôchodku pri 30 rokoch dôchodkového poistenia suma 334,30 eur.

*

ZDRAVOTNÉ POISTENIE ROK 2021

Maximálny vymeriavací základ je od roku 2017 zrušený pre zamestnancov a zamestnávateľov, SZČO a samoplatiteľov.

Maximálny vymeriavací základ pre dividendy za roky 2011 až 2016 vrátane, vyplatené v roku 2021, je 65520 eur (60-násobok priemernej mzdy z roka 2019 = 60 x 1092 eur).

*

Sadzby poistného SZČO a samoplatiteľa

Minimálny vymeriavací základ 546 eur, minimálny preddavok mesačne 76,44 eur (38,22 eur osoba so zdravotným postihnutím, ktorej sa týka minimálny preddavok).

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.