Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2021

Témy: veličiny,Zákonník práce,zmeny 2021

POZOR ZMENA.

Čítajte tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=376

a tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=375

*

 

Od roku 2021 sa minimálna mzda v prípade nedohody sociálnych partnerov na jej výške určí ako 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

Dňa 6.3.2020 Štatistický úrad SR zverejnil údaj o priemernej mzde za rok 2019, ktorá dosiahla sumu 1092 eur.

Minimálna mzda na rok 2021 tak bude (pri predpokladanej nedohode sociálnych partnerov) 60% zo sumy 1092 eur, čo je po zaokrúhlení suma 656 eur (poznámka: suma takto určenej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor).

*

Pre rok 2021 to znamená (pri predpokladanej nedohode sociálnych partnerov) sumy minimálnej mzdy:

  • 656 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
  • 3,770 eur za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín týždenne) a pre „dohodárov“.

Ak medzitým nedôjde k zmene Zákonníka práce, znamená to, že príplatky naviazané na minmimálnu mzdu sa budú v roku 2021 určovať na základe sumy 3,770 eur.

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.