Výklad ÚVZ SR k spôsobu určovania možnosti otvorenia prevádzok

Témy: pandémia,zákon o službách zamestnanosti,Zákonník práce

*

Ako máte správne posudzovať, či vaša prevádzka musí byť zatvorená? Pozrite si výklad Úradu verejného zdravorníctva SR:

https://www.mhsr.sk/koronavirus/vyklad-uvz-sr-k-sposobu-urcovania-moznosti-otvorenia-prevadzok?fbclid=IwAR1Leq6HOhc3FNb4wMB8I4n1Ea-WNSlgZgjPeo2c5V8AGqroxBi5nYzqWqQ

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.