Ako získať čo najvyšší príspevok ak ste zamestnávateľ s poklesom tržieb?

Témy: pandémia,zákon o službách zamestnanosti,Zákonník práce

*

Aktualizácia textu dňa 17.5.2020: doplnené nové pravidlo pri výpočte príspevku: príspevok môže byť najviac vo výške 80% hrubého príjmu zamestnanca.

*

Článok popisuje projekt podpory udržania zamestnanosti a to stav platný po zmenách v projekte k 14.5.2020 a 16.5.2020.

*

Poďme k veci a ukážme si podstatu na príklade.

*

Spoločnosť Alfa s.r.o. má 4 zamestnancov: pani Alžbetu (mesačná mzda 1200 eur), pána Blažeja (mesačná mzda 1200 eur), pána Cyrila (mesačná mzda 1200 eur) a pána Davida (mesačná mzda 1600 eur).

Dvaja zamestnanci (pani Alžbeta a pán Blažej) sú manželia, majú dve deti vo veku do 11 rokov a jeden z nich si tak môže uplatniť nárok na ošetrovné.

Spoločnosť Alfa svoju prevádzku v období pandémie nemusela zatvoriť a preto za mesiac apríl 2020 požiada o príspevok - týka sa jej "Opatrenie č. 3". Otázne je, či použiť spôsob výpočtu príspevku 3A alebo 3B.

Pokles tržieb za apríl 2020 bude o 60% a tak pri spôsobe 3B môže dostať na jedného zamestnanca príspevok najviac 420 eur, súčasne najviac vo výške 80% hrubej mzdy. Spoločnosť Alfa bude mať pre svojich zamestnancov v mesiaci apríl 2020 prácu približne v rozsahu polovice ich pracovného času. Inak povedané, každý z nich by mal v mesiaci apríl 2020 pracovať približne 10 pracovných dní a 10 pracovných dní by mal byť doma na prekážkach v práci. Ale možno to zorganizovať aj inak: Dvaja zamestnanci budú celý mesiac pracovať a dvaja zostanú celý mesiac doma. Vhod môže prísť aj skutočnosť, ak niektorý zo zamestnancov zostane doma na OČR s dieťaťom.

*

Prvý scenár

  1. Pani Alžbeta bude celý mesiac apríl doma na ošetrovnom. Mzdové náklady zamestnávateľa budú 0 eur. Príspevok na pani Alžbetu pri spôsobe 3A si zamestnávateľ uplatňovať nemôže, pretože pani Alžbeta nebude ani hodinu na prekážkach v práci. Pri spôsobe 3B si takisto zamestnávateľ nemôže uplatňovať príspevok, pretože pani Alžbeta bola na OČR viac ako 50% svojho fondu pracovného času.
  2. Pán Blažej bude celý mesiac pracovať. Jeho hrubá mzda je 1200 eur. Spolu s odvodmi zamestnávateľa (35,2%) sú tak mzdové náklady zamestnávateľa 1622 eur. Príspevok na pána Blažeja pri spôsobe 3A si zamestnávateľ uplatňovať nemôže, pretože pán Blažej nebude ani hodinu na prekážkach v práci. Pri spôsobe 3B si zamestnávateľ môže uplatňovať príspevok vo výške 420 eur.
  3. Pán Cyril bude celý mesiac pracovať. Jeho hrubá mzda rovnaká ako hrubá mzda pána Blažeja, teda 1200 eur. Spolu s odvodmi zamestnávateľa (35,2%) sú tak mzdové náklady zamestnávateľa 1622 eur. Príspevok na pána Cyrila pri spôsobe 3A si zamestnávateľ uplatňovať nemôže, pretože pán Cyril nebude ani hodinu na prekážkach v práci. Pri spôsobe 3B si zamestnávateľ môže uplatňovať príspevok vo výške 420 eur.
  4. Pán David bude celý mesiac na prekážkach v práci. Jeho hrubá mzda je 1600 eur. Na prekážkach v práci dostane náhradu mzdy vo výške 80% svojej (priemernej) mzdy, teda 1280 eur. Spolu s odvodmi zamestnávateľa (35,2%) sú tak mzdové náklady zamestnávateľa 1730 eur. Na pána Davida si zamestnávateľ pri spôsobe 3A uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady mzdy (1280 eur), najviac to však môže byť 880 eur - teda príspevok bude 880 eur. Pri spôsobe 3B si zamestnávateľ môže uplatňovať príspevok vo výške 420 eur.

Sumár: Mzdové náklady sú 0 + 1622 + 1622 + 1730 = 4974 eur.

Pri spôsobe 3A je príspevok 0 + 0 + 0 + 880 = 880 eur.

Pri spôsobe 3B je príspevok 0 + 420 + 420 + 420 = 1260 eur.

Rozdiel medzi mzdovými nákladmi a príspevkom od štátu pri spôsobe 3A je 4094 eur a pri spôsobe 3B je 3714 eur.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 14 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.