Je dobrý nápad skracovať v čase pandémie zamestnancom pracovné úväzky?

Témy: pandémia,zákon o službách zamestnanosti,Zákonník práce

*

Aktualizácia textu dňa 17.5.2020: doplnené nové pravidlo pri výpočte príspevku "Opatrenie č. 3B": príspevok môže byť najviac vo výške 80% hrubého príjmu zamestnanca.

*

Článok popisuje projekt podpory udržania zamestnanosti a to stav platný po zmenách v projekte k 14.5.2020 až 17.5.2020.

*

Je tu kríza, nemáte pre zamestnancov prácu ale prepúšťať nechcete. Nedostatok práce pre vašich zamestnancov ste sa rozhodli riešiť skrátením ich úväzkov. Je to dobré riešenie?

*

Dve porovnateľné malé firmy, nazvime ich firma A a firma B, majú v čase pandémie rovnaký problém. Nemuseli síce zatvoriť svoje prevádzky ale zaznamenali pokles odbytu približne o 60%. Obe firmy majú 10 zamestnancov v pracovnom pomere (pre zjednodušenie predpokladajme, že všetci majú mzdu, resp. priemernú mzdu 1000 eur mesačne).

Majitelia firiem sa rozhodli riešiť problém s nedostatkom práce pre svojich zamestnancov rozdielne.

*

FIRMA A SKRÁTILA ZAMESTNANCOM PRACOVNÝ ČAS NA POLOVICU

Majiteľ firmy A sa rozhodol (a dohodol) so zamestnancami na skrátení úväzkov na polovicu. Zamestnanci tak pracujú namiesto 8 hodín denne len 4 hodiny denne.

Z hrubej mzdy 500 eur (pri polovičnom úväzku) je čistá mzda zamestnanca 421 eur.

Mzdové náklady (mzda + odvody zamestnávateľa) sú 10 x 500 x 1,352 = 6760 eur/mesiac

Firma A má pokles tržieb o 60%, cez "Opatrenie č. 3" si tak môže uplatniť nárok na príspevok spôsobom 3B, paušálny príspevok na jedného zamestnanca je pri poklese tržieb o 60% (apríl 2020) vo výške 420 eur (pozor, príspevok na zamestnanca je súčasne najviac vo výške 80% hrubej mzdy, v tomto prípade hrubé mzdy zamestnancov sú na úrovni 500 eur, príspevok teda bude 400 eur):

10 zamestnancov x 400 eur = 4000 eur.

Po odrátaní príspevku sú tak mzdové náklady firmy A: 6760 - 4000 = 2760 eur.

*

FIRMA B POSLALA ZAMESTNANCOV NA PREKÁŽKY V PRÁCI

Majiteľ firmy B pracovné zmluvy zamestnancov nemenil ale pracovné zmeny zamestnancov zorganizoval tak, že v jednej zmene zamestnanci pracujú len 4 hodiny a ďalšie 4 hodiny sú doma na prekážkach v práci podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce. 

Za odpracované 4 hodiny v zmene dostane zamestnanec za celý mesiac z pôvodnej mzdy 1000 eur polovicu, teda 500 eur. Za ďalšiu časť zmeny, kedy je na prekážke v práci, dostane náhradu mzdy. Za celý mesiac bude náhrada mzdy vo výške 80% z 500 eur (priemerný zárobok za polovicu mesiaca, výpočet zjednodušujem), čiže 400 eur.

Z hrubého príjmu 900 eur je čistá mzda zamestnanca 701 eur.

Mzdové náklady (mzda + odvody zamestnávateľa) sú 10 x 900 x 1,352 = 12168 eur/mesiac

Firma B si cez "Opatrenie č. 3" môže uplatniť nárok na príspevok spôsobom 3A, kedy má nárok na príspevok na každého zamestnanca, ktorý bol na prekážke v práci - a to vo výške náhrady mzdy, vyplatenej zamestnancovi (čo je 400 eur) - súčasne príspevok na jedného zamestnanca je najviac 880 eur. Z toho vyplýva, že na jedného zamestnanca dostane príspevok 400 eur, na 10 zamestnancov celkom 4000 eur.

Pri spôsobe 3A sú mzdové náklady firmy B po odpočítaní príspevku: 12168 - 4000 = 8168 eur.

Firma B má pokles tržieb o 60%, cez "Opatrenie č. 3" si môže uplatniť nárok na príspevok alternatívne aj spôsobom 3B, pri ktorom paušálny príspevok na jedného zamestnanca je pri poklese tržieb o 60% (apríl 2020) vo výške 420 eur:

10 zamestnancov x 420 eur = 4200 eur.

Pri spôsobe 3B sú mzdové náklady firmy B po odpočítaní príspevku: 12168 - 4200 = 7968 eur.

*

 

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 31 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.