Podmienka nebyť "podnik v ťažkostiach" je pre zamestnávateľov zrušená

Témy: pandémia,zákon o službách zamestnanosti

Európska komisia schválila 21. apríla 2020 Slovenskej republike schému štátnej pomoci podľa projektu „Prvá pomoc“ na zachovanie pracovných miest a podporu samostatne zárobkovo činných osôb postihnutých pandémiou koronavírusu.

Vyplácaniu príspevkov zamestnávateľom a SZČO tak už nič nebráni.

Link na tlačovú správu:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_707

*

EK zároveň schválila podmienky štátnej pomoci tak, že z pôvodných podmienok pre zamestnávateľov vypadla podmienka nebyť "podnik v ťažkostiach".

Pri podávaní žiadostí o príspevok zo strany zamestnávateľov tak už zamestnávatelia nemusia skúmať či sú "podnik v ťažkostiach". To platí aj pre SZČO ako zamestnávateľa, ak si bude uplatňovať príspevok na svojich zamestnancov.

Podmienka nebyť "podnik v ťažkostiach" však zostala platná pre SZČO, ktoré si podľa "Opatrenia č. 2" alebo "Opatrenia č. 4" chcú požiadať o príspevok na seba.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 17 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.